ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Art. Marka Goliszewskiego

Art. Marka Goliszewskiego, Biznes

Etyka i biznes

Wielu Polaków uważa, że coś takiego, jak etyka biznesu, nie istnieje. Celem biznesmena jest przecież zysk, a zysk jest z zasady nieetyczny, bo polega na wyzysku. ”Ktoś ma – to musi nie mieć ktoś”. Nic bardziej błędnego, bo współczesny rynek to nie XIX-wieczny kapitalizm. Dziś rynek swój sukces opiera na reciprocal benefits – wzajemnych korzyściach jego uczestników. Prawdziwsze będzie stwierdzenie, że taki biznes, jaki człowiek. Choć też nie do końca. Marek Edelman, jeden z przywódców powstania w warszawskim getcie, postrzegał człowieka jako istotę z natury złą. Ale sam, odrzucając istnienie Boga i Dekalog, w swoim bolesnym i trudnym życiu kierował się jego przykazaniami. Właściciel firmy jako człowiek może być nieetyczny. Lecz jego przedsiębiorstwo, jeżeli ma w długim okresie czasu przetr...
Art. Marka Goliszewskiego, Biznes

Piękno i biznes

Niektórzy, ba, nawet wielu, wolałoby w odniesieniu do biznesu parafrazować raczej tytuł popularnego niegdyś filmu Piękna i Bestia. Ale już siedmiu na dziesięciu rodziców, jak pokazują ostatnie badania GFK Polonia, chciałoby, aby ich dzieci założyły własną firmę i zajęły się biznesem. I wcale nie w pierwszej kolejności dla pieniędzy, choć one są bardzo ważne. Bardziej dlatego, że uprawianie działalności gospodarczej, w przeciwieństwie np. do polityki, jest konkretne, wymierne i tak naprawdę buduje charakter człowieka, co w życiu okazuje się najbardziej istotne. Właśnie w tego rodzaju twórczości tkwi piękno biznesu. Odnoszę satysfakcję, kiedy w mojej głowie rodzi się nowatorski pomysł, kiedy przelewam go na papier, opracowuję organizacyjny plan jego wdrożenia. Tworzę nie tylko pomysł, ale i...
Business&Beauty Magazyn