ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Ekonomia i Prawo

Opinia nt. nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
Biznes, Ekonomia i Prawo

Opinia nt. nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

31 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, czyli tzw. ustawy o upadłości konsumenckiej. Zgodnie z nowymi przepisami konsumentowi, który popadł w tzw. "spiralę długów" łatwiej będzie ogłosić upadłość. Konsekwencją ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie natomiast tzw. "nowy start", czyli umorzenie całości lub części długów.   Z punktu widzenia przedsiębiorcy: Po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze łatwiej, szybciej i taniej niewypłacalny konsument będzie mógł ogłosić upadłość, co w praktyce oznacza umorzenie (całości lub części) jego zobowiązań. Nowe przepisy mogą przyczynić się do wzrostu nieodpowiedzialnych zachowań konsumentów, którzy mogą mniej rozważnie podejmować decyzje o zaciągnięciu zobowiązań...
Kontrole z domiarem?
Biznes, Ekonomia i Prawo

Kontrole z domiarem?

Poprawa efektywności kontroli podatkowych nie powinna wypaczać sensu ich prowadzenia Co najmniej 80 proc. kontroli prowadzonych w 2015 r. przez urzędy skarbowe ma kończyć się domiarem. Ministerstwo Finansów postawiło sprawę jasno: urzędy, które będą odstawać, zostaną ukarane, np. utratą etatów – wynika z informacji, do jakich dotarł Dziennik Gazeta Prawna. Poniżej przedstawiamy komentarz Michała Borowskiego, eksperta BCC ds. podatków: Problem kontroli podatkowych jest bardzo złożony i wielowymiarowy. Zakładam, że zamysłem Ministerstwa Finansów jest zmotywowanie organów podatkowych do efektywnego wyznaczania podatników do kontroli i przemyślanego typowania tych, którzy mogą prowadzić rozliczenia podatkowe niewłaściwie i to na dużą skalę, a nie działania na ślepo. Z jednej strony sł...
Gospodarczy Gabinet Cieni BCC
Biznes, Ekonomia i Prawo

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC

Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – prognozy na 2015 rok i zadania dla rządu   W Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyło się posiedzenie GGC BCC, w którym wzięli udział m.in.: Marek Goliszewski – przewodniczący, dr Janusz Steinhoff – minister gospodarki, prof. Stanisław Gomułka – minister finansów, dr Stanisław Kluza – minister ds. rynków finansowych, dr Irena Ożóg – minister ds. polityki podatkowej, dr Jerzy Kwieciński – minister rozwoju regionalnego, dr Wojciech Nagel – minister ds. ubezpieczeń społecznych oraz Anna Janczewska-Radwan – minister ds. systemu ochrony zdrowia. Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club dokonali oceny działań rządu w IV kwartale 2014 roku na 2,5 punktu w skali od 0 do 5. To o 0,2 punktu więcej wobec III kw. ubiegłego ...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Zaniżanie odszkodowań komunikacyjnych

Szalejąca na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych silna konkurencja istniejących i nowo powstających towarzystw ubezpieczeniowych spowodowała, że każde z nich dla pozyskania kurczącej się liczby klientów zaczęło prześcigać się w oferowaniu coraz to tańszych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Roczna składka z tytułu polisy OC spadła nawet do kilkuset złotych. Niestety, niska wartość składki spowodowała, że ubezpieczyciele zaczęli przeznaczać coraz mniejsze fundusze na pokrycie zobowiązań z tytułu powstałych w przyszłości szkód komunikacyjnych. Tego typu polityka doprowadziła nieuchronnie do powszechnego już zjawiska wypłacania poszkodowanym mniejszych niż należne odszkodowań. Nierzadko stanowiących niespełna połowę realnej wartości szkody. W p...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Zadania dla rządu na 2014 rok

VII posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC Kolejne posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC odbyło się we wtorek 7 stycznia 2014 r. w Warszawie. Poza oceną działań rządu oraz aktywności poszczególnych ministrów, gabinet cieni, reprezentujący środowisko przedsiębiorców, przedstawił rządowi listę zadań na nowy rok. Przedstawione zostały również prognozy oraz tło makroekonomiczne na 2014 rok. Oto zadania dla rządu sformułowane na posiedzeniu Gabinetu Cieni BCC: Finanse 1. Wyprowadzenie Polski z procedury nadmiernego deficytu. KE sformułowała w tym celu dwa zadania: deficyt sektora finansów publicznych niższy o 1pp PKB w roku 2014 i o dalsze 1,2 pp. PKB w 2015 roku. Chodzi zatem o zaproponowanie planu realizacyjnego, takiego, aby nie wyhamować zanadto postępującej poprawy koniu...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Miliony za oblanie kawą w McDonald’s

Odszkodowania w amerykańskich procesach cywilnych   Amerykański system prawny w zakresie zasądzonych odszkodowań widziany jest często przez pryzmat holywoodzkich filmów, seriali i związanych z nimi uproszczeń. Uproszczeń, wokół których narosło wiele mitów. Warto się zastanowić, jak niektóre sprawy wyglądają w rzeczywistości. Jedną ze spraw będących przedmiotem wielu mitów i niedomówień był przypadek klientki sieci restauracji McDonald's, która w związku z tym, że oblała się serwowaną w jednej z restauracji kawą, miała domagać się (i otrzymać) odszkodowania sięgającego milionów dolarów. Jak było naprawdę, czy przypadek ten jest reprezentatywny dla amerykańskiej praktyki odszkodowawczej? W sprawie Liebeck v. McDonald's Restaurants (1994) powódka, siedemdziesięciodziewięcioletnia mi...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Zmiany w podatkach AD 2014

I. Polska w rankingu Banku Światowego Doing Business 2014 W rankingu Banku Światowego, w klasyfikacji ogólnej, Polska odnotowała awans w zakresie warunków prowadzenia działalności biznesowej, jednak w obszarze podatków nastąpił wyraźny regres (w tym roku Polska zajęła 113 miejsce, na 189 państw ocenianych w rankingu, natomiast w ubiegłym roku zajmowała 104 miejsce). Zmiany w podatkach, które będą obowiązywać od nowego roku raczej pozycji Polski w światowych rankingach nie polepszą. II. Zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2014 1.  Podatek od towarów i usług. Zmienione terminy wystawiania faktur VAT. Aktualnie faktury należy wystawiać nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Od 1 stycznia 2014 r. co do zasady faktury będą musiały być wystawiane nie później ni...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Lekkie przyspieszenie wzrostu gospodarczego

Komentarz do danych GUS o PKB w trzecim kwartale 2013 r.   Wzrost PKB w relacji rok do roku o 1,9% (o 1,7% po uwzględnieniu czynników sezonowych) jest nadal napędzany głównie przez eksport netto. Ale czymś nowym jest to, że po pięciu kwartałach spadku popytu krajowego miał miejsce jego wzost, co prawda niewielki, bo tylko o 0,5% w porównaniu z III kw. 2012 r. Dobrą wiadomością jest też to, że po czterech kwartałach spadku nakładów na inwestycje brutto w środki trwałe, odnotowano wzrost nakładów, choć też niewielki, bo o 0,6% rok do roku. W warunkach dobrej koniunktury inwestycje w środki trwałe i popyt krajowy rosną w tempie około 10 razy szybszym. To oznacza, że pole do dalszej poprawy jest jeszcze duże. W skali całego 2013 roku tempo wzrostu PKB będzie zapewne nieco poniżej 1,5%....
Ekonomia i Prawo, Newsy, Patronat, Wydarzenia

Konferencja

Rozpoczynamy  rejestrację na konferencję WYROK SĄDU ARBITRAŻOWEGO, która odbędzie się 8 listopada 2013 roku w Collegium Novum w Krakowie. Organizatorami wydarzenia są: Sąd Arbitrażowy przy KIG, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowska Izba Przemysłowo-Handlowa. Konferencja adresowana jest do środowisk naukowych, studentów wydziałów prawa,  adwokatów i radców prawnych, sędziów sądów powszechnych, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych polubownymi metodami rozpoznawania sporów. Na konferencję możecie Państwo zarejestrować się na stronie internetowej Sądu zarówno drogą elektroniczną jak i poprzez przesłanie pobranego ze strony formularza. Wszelkie potrzebne informacje odnośnie rejestracji znajdziecie Państwo pod adresem http://sakig.pl/pl/aktualn...
Ekonomia i Prawo, Newsy

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Serafina Ogończyk-Mąkowska, rozpoznająca sprawy w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej rozpoczęła powakacyjne posiedzenia sądu. Sąd Arbitrażowy powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce.
Business&Beauty Magazyn