ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

E = mc2

Ten przełomowy wzór Einsteina wyraża związek między całkowitą energią ciała E i jego masą relatywistyczną m (c to prędkość światła w próżni). Ze wzoru Eo=moc2 wynika, że ciało będące w spoczynku ma energię spoczynkową. Układ mający energię ma również masę. Jeżeli masa spoczynkowa zmienia się, wydziela się energia. Przekładając te wzory Einsteina (które zmieniły stosunki geopolityczne na świecie) na postepowanie, można powiedzieć, że jak nic nie robimy, to nie mamy energii i nie mamy energii, jak nic nie robimy; że nasza energia życiowa ściśle związana jest z masą, na którą składa się nasz potencjał intelektualny i postawa życiowa, także prędkość naszych działań i działania innych ludzi (c). Znak równości (=) we wzorze Einsteina oznacza również, że wprowadzenie naszej „masy” w ruch wyzwala energię życiową, potrzebną do osiągnięcia sukcesu. A wyzwolenie energii buduje masę. Innymi słowy – to współzależność, która determinuje postęp i nasz sukces (nie tylko) w biznesie, a którą zawarłem w poniższych 14 prostych punktach.

 1. Wierz w siebie (że jesteś wyjątkowy) i w swój przyszły sukces.
 2. Kieruj się intuicją, kiedy nie wiesz co robić, ani kim chcesz być.
 3. Nie licz na innych (tylko na siebie, wtedy inni ci pomogą).
 4. Miej prawdziwą wiedzę (nie tylko piękny indeks).
 5. Śmiej się, kiedy jesteś krytykowany i ponosisz porażki.
 6. Bądź wytrwały (zrezygnuj dopiero, kiedy padniesz na ziemię).
 7. Nie obieraj pieniędzy jako jedynego celu.
 8. Planuj czas urlopu (by uniezależnić się biologicznie od pracy).
 9. Traktuj współpracowników jak samego siebie.
 10. Nie traktuj rywalizacji jako sensu swojego życia.
 11. Nastaw się na 24-godzinną pracę, ale pracuj maksymalnie 12 godzin.
 12. Ubieraj się w garnitur od Armaniego czy suknię od Diora (kiedy będziesz miał/miała na koncie 1 mln zł).
 13. Musisz mieć szczęście.
 14. Kiedy nie masz szczęścia – pracuj podwójnie.

 

Marek Goliszewski

Business&Beauty Magazyn