ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Europejskie Forum Właścicielek Firm

Cele Stowarzyszenia:

Pomoc w rozwoju firm, których właścicielkami są kobiety
Budowa prestiżu środowiska właścicielek firm
Ochrona praw kobiet
Promowanie Kobiet Wybitnych
Udzielanie pomocy kobietom
Stworzenie bezpieczeństwa zawodowego kobiet
Wymiana doświadczeń i pomoc w dostosowaniu firm do wymogów UE

Stowarzyszenie cele swe realizuje w szczególności poprzez:

Współpracę z osobami, instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
Działalność edukacyjną, informacyjną, kulturalną i rekreacyjną.
Popularyzowanie przedsiębiorczości kobiet
Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy zawodowej i prywatnej.
Propagowanie zasad etycznych i moralnych w życiu społecznym i gospodarczym.
Współpracę biznesową i kulturalną kobiet w kraju i zagranicą
Reprezentowanie interesów biznesu kobiecego na forum publicznym
Działalność charytatywna
Aktywny udział kobiet w integracji z UE

Business&Beauty Magazyn