ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Event firmowy

Zwrot event pochodzi z języka angielskiego i w tłumaczeniu dosłownym oznacza wydarzenie, zdarzenie. W pojęciu marketingowym event używany jest do określenia różnego rodzaju form wydarzeń o charakterze handlowym, promocyjnym. W polskich realiach gospodarczych jest to zwrot stosunkowo młody, a branża, do jakiej się odnosi, jest wciąż rozwijającym się rynkiem. Event marketingowy jest bezpośrednim sposobem komunikowania się firmy z klientami, kontrahentami, środowiskami opiniotwórczymi, decydentami, pracownikami.

Do podstawowych jego zadań należy podniesienie świadomości marki, zaznaczenie obecności firmy na rynku, wzbudzenie lub wzmocnienie przywiązania do firmy, pozyskanie klientów, zacieśnienie istniejących kontaktów i relacji z klientami i pracownikami, pogłębienie, wypracowanie lojalności u klientów i pracowników. U podstaw planowanego wydarzenia winno leżeć sprecyzowanie treści, jaką firma chce przekazać, oraz określenie grupy docelowej, do jakiej ta informacja ma dotrzeć. Komunikat może być związany z budową wizerunku marki lub mieć charakter promocyjny, czy służący sprzedaży. Te dwa podstawowe założenia determinują charakter, przebieg i formę eventu. Firma może organizować lub zlecić organizację wydarzenia, może także uczestniczyć w organizowanych przez inne podmioty eventach jako sponsor lub partner. Bardzo popularnym stało się uczestniczenie firm w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych, charytatywnych czy konkursach piękności. Na podstawie ostatnio opublikowanych badań, opartych na nowej metodzie diagnostyki rynku – neuromarketingu, można prognozować jaka forma dotarcia do odbiorców będzie najbardziej skuteczna dla określonej formy działalności. W rewolucyjnej książce Martina Lindstroma – Zakupologia – autor udowadnia, jak wielkie znaczenie dla dokonywanych przez nas jako konsumentów decyzji mają zmysły, podświadomość i neuroprzekaźniki.

Sponsorowanie rywalizacji sportowej jest bardzo efektywne pod warunkiem, że postawimy na właściwą drużynę, na zwycięzców. Firma kojarzyć się wówczas będzie z sukcesem. Ryzyka obstawienia błędnej drużyny czy zawodnika nie ma w przypadku konkursów piękności, które są bardzo popularnym i skutecznym sposobem promocji firmy, zwiększania świadomości marki czy prezentowania produktów. Podczas oglądania przedstawienia z udziałem pięknych dziewcząt w mózgu widzów aktywuje się ośrodek przyjemności, zaczyna wydzielać się endorfina, tzw. hormon szczęścia. Prezentowane wówczas firmy, logo, produkty są zapamiętywane jako coś miłego, sprawiającego zadowolenie. Podświadomość przypomni sobie te uczucia w późniejszym okresie, podczas tzw. decyzji zakupowej, i klient, a raczej jego podświadomość, wybierze firmę, produkt, z którym skojarzy właśnie takie przyjemne odczucia.

Coraz więcej urzędów, miast, instytucji oraz firm decyduje się na udział w tego typu przedsięwzięciach. Ponadto przyłączenie się do czyjegoś eventu, np. Miss Polonia, Miss Egzotica czy Gale Business Centre Club, kosztuje firmę zdecydowanie mniej aniżeli sfinansowanie własnego wydarzenia. Kolejnym plusem przystąpienia do eventu jako partner czy sponsor jest fakt, iż zwracamy się do odbiorców firmy, do której się przyłączamy, a więc wkraczamy na nowy rynek. Korzystamy także z renomy firmy organizującej. Rodzaje, formy eventów zależą od wielu czynników, takich jak budżet, profil działalności, strategia firmy, pomysłowość. Dobrze zorganizowane stanowią doskonała formę marketingowo-promocyjną firmy.

Serafina Ogończyk-Mąkowska

Business&Beauty Magazyn