ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Gala sportu i biznesu “Warszawskie Wieczory Olimpijskie”

Pomysłodawcą i organizatorem projektu eleganckich wieczorów jest Fundacja im. Feliksa Stamma. „Warszawskie Wieczory Olimpijskie”, to cykliczne spotkania wybitnych osobistości świata sportu, biznesu i kultury pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Urzędu m. st. Warszawy oraz przy partnerskiej współpracy z Business Centre Club, organizowane w salonach Pałacu Lubomirskich w październiku każdego roku. „WWO”, to nowa jakość współpracy i partnerstwa świata sportu i biznesu, to spotkania dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie CSR i marketing sportowy oraz wiedzą, jak ważne są relacje między sportem a biznesem. Firmy angażujące się społecznie w sport, zawsze zyskują na wizerunku, zwiększają lojalność, prestiż i reputację.

Paula Stamm, prezes Fundacji im. Feliksa Stamma, tak mówi o olimpijskich wieczorach: Uczestnicy „WWO” stają się Ambasadorami idei olimpijskiej. Jesteśmy pewni, że wyzwolimy nową energię dla polskiego sportu w Stolicy. Ideą jest prezentacja potencjału wielu dyscyplin olimpijskich i potrzeb dla rozwoju talentów m.in. poprzez osobiste spotkania z gwiazdami olimpijskimi – ikonami polskiego sportu oraz zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w sport. Wieczory Olimpijskie w BCC mają szansę stać się pomostem łączącym świat sportu i biznesu, pobudzając obie strony do działań oraz inwestycji w sport.

Fundacja będzie gościć najlepszych sportowców, elitę przedsiębiorców, aby w tak szacownym gronie rozmawiać o możliwych sukcesach Polski. Wielka polska hossa na Igrzyskach nie jest możliwa bez zaangażowania polskich przedsiębiorców – jako darczyńców i sponsorów, którzy poprzez swoje działania dla sportu stają się marką o najwyższym znaku jakości.

Trener Feliks Stamm był wzorem wielkiej energii i pasji dla sportu. Fundacja czuje się zobowiązana do kontynuacji tradycji i propagowania Jego wciąż aktualnych wartości i zasad. Zamierza, tak jak kiedyś Feliks Stamm, być tym „Papą” dla wielu młodych sportowców i wspierać ich w drodze do realizacji ich marzeń i rozwoju sportowych talentów, aby Jego charyzma nie przeminęła. Wierzymy, że powróci dawny sentyment kibiców do sukcesów Stamma i pomoże w osiągnięciu nowych zwycięstw dzisiejszym talentom.

Uczestnicy Gali „Warszawskich Wieczorów Olimpijskich” będą również Ambasadorami różnych dyscyplin sportu, aby te nie zniknęły z Igrzysk Olimpijskich. Te wszystkie działania to chęć nadania właściwej rangi dla postaw godnych uznania w aurze pełnej przejrzystości w udzielaniu dotacji zawodnikom . Sponsoring sportowy powinien być etyczny, zasadny oraz transparentny. Firmy – darczyńcy będą wyróżniani, a Rada Ambasadorów będzie nadzorować proces promowania talentów.

Nagrody

Wyjątkowo zaangażowany Darczyńca – uzyska Tytuł i Statuetkę „ AMBASADOR SPORTU”, zostanie uroczyście uhonorowany podczas Gali „WWO”. Prezentacja medialna z wydarzenia podkreśli rangę i znaczenie uczestnictwa Przedsiębiorcy w polskim sukcesie olimpijs­kim, będzie wyrazem szczególnego , wyjątkowego podziękowania. Ambicją Fundacji „Papy” Stamma jest aby Tytuł „Ambasador Sportu” stał się wyznacznikiem wspaniałego zaangażowania , nośnikiem wartości, symbolem dumy i satysfakcji oraz autorytetu dla Przedsiębiorcy. To znak społecznego zaangażowania w rozwój sportu i postawa godna uznania.

Firmy angażujące się w budowę nowej sportowej elity olimpijskiej wzmocnią wizerunek oraz wiarygodność w relacjach biznesowych. Takie stanowisko, współodpowiedzialności za rozwój młodego sportu zapewne zainspiruje też pracowników do prezentowania społecznie odpowiedzialnych postaw.

 

Business&Beauty Magazyn