ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Lekkie przyspieszenie wzrostu gospodarczego

Komentarz do danych GUS o PKB w trzecim kwartale 2013 r.

 

Wzrost PKB w relacji rok do roku o 1,9% (o 1,7% po uwzględnieniu czynników sezonowych) jest nadal napędzany głównie przez eksport netto. Ale czymś nowym jest to, że po pięciu kwartałach spadku popytu krajowego miał miejsce jego wzost, co prawda niewielki, bo tylko o 0,5% w porównaniu z III kw. 2012 r.

Dobrą wiadomością jest też to, że po czterech kwartałach spadku nakładów na inwestycje brutto w środki trwałe, odnotowano wzrost nakładów, choć też niewielki, bo o 0,6% rok do roku. W warunkach dobrej koniunktury inwestycje w środki trwałe i popyt krajowy rosną w tempie około 10 razy szybszym. To oznacza, że pole do dalszej poprawy jest jeszcze duże. W skali całego 2013 roku tempo wzrostu PKB będzie zapewne nieco poniżej 1,5%.

GUS podał także wzrost PKB w poszczególnych kwartałach w stosunku do kwartału poprzedniego. Dane te informują, że najsilniejsze spowolnienie miało miejsce w II kw. 2012 r. kiedy mieliśmy zerowe tempo wzrostu. Od III kw. ubiegłego roku mamy bardzo powolne wychodzenie ze stagnacji. Natomiast w kwartałach II i III br. mamy już bardziej wyraźną poprawę. Tempo wzrostu w tych dwóch kwartałach informuje nas, że jesteśmy w punkcie, kiedy gospodarka rośnie w tempie rocznym około 2,5%. To zaś oznacza, że istotnie wzrost PKB w 2014 r. powinien być w pobliżu 3%. Takie tempo może być wystarczajace, aby przedsiębiorstwa odnotowały wyraźny wzrost zyskowności. Stopa bezrobocia w trakcie 2014 r. zapewne pozostanie na poziomie zbliżonym do obecnego, tj. 12-14% według statystyki oficjalnej i 9-11% według faktycznego bezrobocia.

Prof. Stanisław Gomułka
główny ekonomista BCC

 

Krótka prognoza gospodarcza na 2014 rok

Prof. Stanisław Gomułka co roku pod koniec grudnia przygotowuje dla Business Centre Club podsumowanie i standardową prognozę dotyczącą gospodarki. Tym razem, specjalnie dla Business&Beauty przygotował wcześniej prognozę w pigułce, obejmującą najważniejsze parametry gospodarcze.

Oto prognoza prof. Stanisława Gomułki na rok 2014:

1. Wzrost PKB 3%, dokładniej w obszarze od 2,5 do 3,5%. Założenie w projekcie ustawy budżetowej to 2,5% (wynik w b.r. pomiędzy 1,3 a 1,5%).

2. Inflacja CPI średnioroczna 2%. Założenie w projekcie ustawy budżetowej 2,4%.

3. Stopa bezrobocia wg metodologii polskiej (liczba osób zarejestrowanych jako pozostające bez pracy): w trakcie roku między 12 a 14%, faktycznie bez pracy około 3 pp. mniej.

4. Deficyt sektora finansów publicznych (wg metodologii polskiej i Eurostatu ESO 1990): bez ustawy o OFE około 3,5% PKB, z ustawą nadwyżka około 4% PKB. W roku 2015 powrót do deficytu około 3% PKB w obu przypadkach.

5. Dług publiczny oficjalny wg metodologii polskiej: bez ustawy o OFE około 54% PKB, z ustawą około 46% PKB.

Business&Beauty Magazyn