ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

O magazynie

Business&Beauty – dwumiesięcznik o zasięgu ogólnopolskim, którego głównymi odbiorcami są przedsiębiorcy, właściciele firm, osoby aktywne zawodowo, kadra zarządzająca, urzędy miast, ambasady.

Przedstawiamy w nim piękno biznesu pojmowane jako przejrzystość, klarowność, słowność, przedsiębiorczość, kreatywność, uczciwość, wrażliwość społeczna. Pokazujemy  w nim przedsiębiorczych Polaków, ich działalność, punkty widzenia; realia gospodarcze i światowe trendy. Business&Beauty jest platformą promującą przedsiębiorczość.

Dystrybucja zasięg kolportażu – Polska: wysyłka imienna, sprzedaż w sieci Empik, Ruch.

Materiały publikowane w magazynie mogą być przedrukowane wyłącznie za zgodą redakcji B&B.
Wszelkie materiały są objęte prawem autorskim.

 

 

Mission of B&B.

 

The positive perception of entrepreneurship requires showing good examples and good publicity. Business&Beauty magazine shows the beauty side of business: ethics, honesty, truthfulness, punctuality, sincerity, incorruption, usability, influence on the economic recovery, corporal social responsibility, etc. It recognizes entrepreneurship in all positive aspects and breaks away from the pre-defined stereotypes. It serves entrepreneurship and popularization of the right image of the Entrepreneur. It shows possibilities, opportunities, sets  good practices. It is driven by the idea that entrepreneurship must be looked at from a broader perspective than the traditional viewpoint of individuals creating and developing businesses for economic purposes and profit.

Business&Beauty Magazyn