ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Małe miasto dużych szans

Liczący 4700 mieszkańców Raciąż położony jest w województwie mazowieckim, przy drodze krajowej nr 60, w odległości 90 km od Warszawy. Co prawda historia miasta liczy niemal tysiąc lat, jednak nie osiągnęło ono takiego stopnia rozwoju demograficznego, jak inne ośrodki miejskie na północnym Mazowszu.

W ostatnich kilku latach pojawiły się jednak nowe możliwości dla Raciąża. Ich przyczyną stała się budowa obwodnicy miasta, o długości ok. 5 km, na drodze krajowej nr 60. Decyzje o jej budowie zapadły w wyniku wspólnych wysiłków władz miasta i jego mieszkańców, przy wsparciu mediów i parlamentarzystów. 18 lutego 2008 r. wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Inwestor to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast generalnym wykonawcą była firma Budimex Dromex S.A. 1 sierpnia 2008 r. podpisana została umowa pomiędzy wykonawcą a inwestorem, a już w dniu 28 sierpnia przekazano plac budowy. Raciąska obwodnica, której koszt wyniósł około 70 mln zł, okazała się jedną z nielicznych tego rodzaju inwestycji zakończonych przed terminem. Jej odbiór planowano na 11 lutego 2010 r., a została oddana do użytku już 22 grudnia 2009 r. Władze miasta udzielały potrzebnego wsparcia zarówno inwestorowi, jak i wykonawcy. Zapewniono godne warunki funkcjonowania filii GDDKiA i grupy budowlanej, umożliwiono korzystanie ze stołówki Miejskiego Zespołu Szkół. Budimex Dromex zatrudniał podwykonawców z Raciąża i można powiedzieć, że prawie każdy, kto chciał, miał swój wkład w budowę obwodnicy.

Dziś jest ona powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców miasta. Panoramę Raciąża ogląda się z czterech wiaduktów, rozmieszczonych na odcinku ok. 5 km. Obwodnica stała się dla Raciąża oknem na świat.

Nie trzeba było długo czekać na inwestora, który ulokowałby swoje środki w Raciążu. I znów wspólne działanie władz miasta z inwestorem doprowadziło do zakończonych powodzeniem rozmów z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. W efekcie, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r., utworzona została Podstrefa Raciąż Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która obejmuje ok. 5 ha powierzchni. Inwestorem w Podstrefie Raciąż ŁSSE została firma CEDROB S.A. z Ciechanowa, która w wyniku przetargu przeprowadzonego w lipcu 2009 r. zakupiła grunt, lokując w strefie jedną z największych i najnowocześniejszych w Europie wytwórni pasz. Ponieważ powstaną również obiekty towarzyszące głównej inwestycji, firma zatrudni docelowo kilkaset osób. Budowa Wytwórni Pasz w Raciążu wpłynie nie tylko na zmniejszenie bezrobocia w mieście, ale również na rozwój terenów rolniczych.

Raciąż to nie tylko obwodnica i CEDROB S.A. W ostatnich latach zbudowany lub zmodernizowany został szereg obiektów o charakterze sportowo-edukacyjnym. Obiektu Zespołu Szkół w Raciążu może pozazdrościć niejedna wyższa uczelnia. Zbudowano dwa boiska przyszkolne oraz zmodernizowano stadion miejski. Bezpieczeństwa miasta strzeże Ochotnicza Straż Pożarna, która pod względem kadry i sprzętu dorównuje strażom zawodowym.

W miasteczku można również odpocząć i spędzić miło czas wolny – na przykład w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz dwóch parkach miejskich; jeden z nich jest parkiem zabytkowym, założonym w 1935 r.

W Raciążu mieszka wielu młodych, wykształconych ludzi, którzy szukają tu dla siebie przyszłości.

Miasto położone w sercu terenów rolniczych jest doskonałym miejscem dla podejmowania nowych wyzwań. Każdy nowy projekt, nowa inwestycja spotyka się tu ze wsparciem władz miasta i jego mieszkańców.

Janusz Sadowski
Burmistrz Miasta Raciąż

Business&Beauty Magazyn