ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Ostrzenie piły

„7 nawyków skutecznego działania” jest najpopularniejszą książką Stephena Coveya. Po raz pierwszy ukazała się ona w 1989 roku i od tego czasu wcale się nie zestarzała. Wydana została w 34 językach, sprzedając się w 15 milionach egzemplarzy (i jeśli te dane są zdezaktualizowane, to i tak na korzyść książki). Określana czasami jako biblia człowieka biznesu, polecana na warsztatach i szkoleniach, na pewno warta jest przeczytania.

Osią myślenia Coveya jest coś, co można określić jako spójność, a co on sam określa jako „podejście od wewnątrz”. Podejście od wewnątrz to nic innego, jak zaczynanie od siebie, od własnych paradygmatów i motywów, od charakteru. „Podejście od wewnątrz mówi, że zwycięstwa publiczne muszą być poprzedzone zwycięstwami prywatnymi, że spełnianie obietnic danych innym musi być poprzedzone dotrzymywaniem obietnic sobie. Za próżne uważa ono stawianie osobowości przed charakterem i za bezowocne poprawianie stosunków z innymi bez wcześniejszego doskonalenia siebie” – pisze Covey.

Innymi słowy, chodzi o to, żeby nie zaniedbać żadnego z aspektów życia. Nikt bowiem jeszcze nie słyszał o człowieku, który zrobił karierę, a na łożu śmierci powiedział „Ach, co za szkoda, że nie spędzałem więcej czasu w biurze!”.

Tytułowych siedem zasad ma doprowadzić do harmonijnego życia zawodowego i prywatnego, bez poświęcania własnych wartości. Oto one:

  1. Bądź proaktywny.
  2. Zaczynaj z wizją końca.
  3. Rób najpierw to, co najważniejsze.
  4. Myśl w kategoriach wygrana-wygrana.
  5. Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany.
  6. Synergia.
  7. Ostrzenie piły.

Jak widać, trzy pierwsze nawyki dotyczą rozwoju osobistego (a tym samym „zwycięstwa prywatnego”), następne trzy – skutecznej współpracy z innymi ludźmi (czyli „zwycięstwa publicznego”). Nawyk ostatni – ostrzenie piły – to dbanie o swoją odnowę w czterech aspektach: fizycznym, umysłowym, społecznym i duchowym.

W szczegółach, chociaż w wielkim skrócie, należy to rozumieć tak:

Proaktywność. Oznacza akceptowanie faktu, że jest się odpowiedzialnym za swoje życie i że to od nas zależy, co osiągniemy. Nasze decyzje lub zaniechania wpływają na nie bezpośrednio. Nikt nie jest za nas odpowiedzialny. Jesteśmy wolni i to my decydujemy.

Zaczynanie z wizją końca. Polega na świadomym wyznaczaniu sobie celów. Zanim zaczniemy działać, pomyślmy, co chcemy osiągnąć.

Rozpoczynanie od tego, co najważniejsze. Jeśli zajmiemy się głupstwami, może nam nie wystarczyć czasu na meritum. Covey proponuje, żebyśmy określili, co jest ważne DLA NAS, a potem ułożenie sobie życia tak, żeby rzeczy ważniejsze miały priorytet przed mniej ważnymi.

Myślenie w kategoriach wygrana-wygrana. Innymi słowy: należy zastanowić się, czego może oczekiwać druga strona i jak razem dojść do rozwiązania, które dla obydwu stron będzie satysfakcjonujące.

Starajmy się najpierw rozumieć, a potem być zrozumianymi. Rozmawiając z ludźmi często mamy wrażenie, że nie słuchają, co do nich mówimy i w czasie kiedy mówimy, myślą wyłącznie o tym, co i jak nam odpowiedzieć. Oni nas zresztą postrzegają tak samo. Zaczynając po coveyowsku od siebie – jeśli najpierw zrozumiemy, o co chodzi drugiej osobie, nawiązujemy z nią relację na zupełnie innym, głębszym poziomie.

Tworzenie synergii. W tym wypadku synergia powstaje wtedy, gdy stosując zasadę wygrana-wygrana pracujemy z kimś nad osiągnięciem celu. Siła, jaka przy tym powstaje, to coś więcej niż 1 + 1.

Ostrzenie piły. Polega na pamiętaniu, że człowiek musi się rozwijać równomiernie w czterech obszarach – duchowym, fizycznym, społecznym i umysłowym. Ostrzenie piły to nawyk odnowy, oczyszczania. Wiemy, jakie są nasze wartości i cele (duchowy), dbamy o zdrowie i kondycję (fizyczny), utrzymujemy dobre stosunki z innymi (społeczny) i nie pozwalamy osłabnąć intelektowi (umysłowy).

Laura Bakalarska

 

Stephen R. Covey
7 nawyków skutecznego działania
tłum. Iwona Majewska-Opiełka
Dom Wydawniczy REBIS, s. 370.

 

 

Business&Beauty Magazyn