ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Relacja z III Seminarium Młodych Przedsiębiorców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

17 listopada w siedzibie EKES przy ulicy Belliard w Brukseli odbyło się trzecie Seminarium Młodych Przedsiębiorców. W seminarium wzięli udział reprezentanci z 18 krajów europejskich.

Polską Grupę Pracodawców reprezentowała Serafina Ogończyk-Mąkowska z Business Centre Club. Prezydent Grupy Pracodawców EKES-u Henri Malosse podkreślił konieczność rozwoju nowej wizji ducha przedsiębiorczości, która pozwoli Europejczykom tworzyć dobrobyt i zaznaczył potrzebę umacniania poczucia tożsamości europejskiej. „Mocno wierzę w siłę małych kropli, które połączone mogą dokonać wielkich rzeczy – możemy osiągnąć wszystko, jeśli zjednoczymy nasze wysiłki” –  powiedział.

 

 

Serafina Ogończyk-Mąkowska podkreślała konieczność uproszczenia procedur unijnych mających pomóc młodym ludziom w rozwoju przedsiębiorczości oraz dostosowania edukacji do oczekiwań rynku pracy.

Podczas obrad jako priorytety wskazano następujące sprawy:

  •   stworzenie wspólnego europejskiego prawa dla małych i średnich przedsiębiorstw;
  •   istnienie zjednoczonej Europy z rzeczywistym europejskim rządem;
  •   promowanie wymiany młodych osób obejmujące nie tylko wymianę szkolną czy studencką, ale także pozaedukacyjną;
  •   rozwój europejskiej sieci inkubatorów przedsiębiorczości;
  •   finansowanie przez Unię nowych inicjatyw, udzielanie mikrokredytów;
  •   świętowanie sukcesów przez wprowadzenie Dnia Młodego Przedsiębiorcy; sugerowany dzień – 17 listopada.

Podczas seminarium został uruchomiony portal internetowy mający służyć pomocą młodym przedsiębiorcom w rozpoczęciu i rozwoju własnego biznesu.

Strona internetowa powstała z inicjatywy EKES-u przy współpracy z Komisją Europejską:

http://entrepreneurenvoy.org/

Business&Beauty Magazyn