ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Serafina Ogończyk-Mąkowska-Ambasador Polskiej Gospodarki

Serafina Ogończyk-Mąkowska, red. naczelna B&B, została laureatem konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki pod honorowym patronatem Ministra Radosława Sikorskiego!
Nagrodę odbierze 20 września 2013 w pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest wzmocnienie wizerunku przedsiębiorców i ich promocja poprzez nagradzanie najlepszych przykładów dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych. Ambasador Polskiej Gospodarki ma także wesprzeć promocję Polski i polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej oraz służyć zacieśnianiu współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich placówek zagranicznych odpowiedzialnych za promowanie Polski i polskiej gospodarki. Laureaci będą szczególnie promowani przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz BCC.

Business&Beauty Magazyn