ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: Agnieszka Machnowska

O zaletach introwersji słów kilka
Alfabet menedżera, Biznes

O zaletach introwersji słów kilka

W kręgu kultury zachodniej premiuje się otwartość i komunikatywność, a ekstrawertycy zazwyczaj postrzegani są jako osoby pewne siebie i kompetentne, premiowany jest ich przebojowy sposób bycia. Żyjemy w świecie, w którym według Susan Cain, autorki książki "Ciszej proszę...", dominuje Ideał Ekstrawertyka – elokwentnego mówcy, potrafiącego zaprezentować siebie, swój pomysł oraz przekonać innych do własnych racji. Jest on wzorem do naśladowania, punktem odniesienia w ocenie towarzyskiej i zawodowej atrakcyjności. Dla introwertyka dopasowanie się do społecznych oczekiwań, pomimo wszelkich starań, bywa czasem niezwykle trudne. Cisi, spokojni introwertycy niejednokrotnie pozostają na uboczu grupy niezauważeni.   Ekstrawersja–introwersja jako wymiar osobowości Terminy ekstrawersja i...
Biznes, Biznes - literatura

Facylitacja – wiedza, umiejętności, sztuka czy magia?

  Czy zdarzyło ci się kiedyś uczestniczyć w firmowych spotkaniach, które, pomimo poruszania na nich ważnych tematów, okazywały się tylko czczymi dyskusjami i z których nic nie wynikało? Zebraniach, które były stratą czasu, bo nie wnosiły nic nowego w pracę zespołu; nie rozwiązywały problemów, nie ułatwiały podejmowania decyzji, choć takie właśnie cele im przyświecały? Jeśli tak, to być może zabrakło na nich facylitatora – osoby, która byłaby odpowiedzialna za wcielenie nowych standardów pracy grupowej oraz takie zorganizowanie i prowadzenie dyskusji i pracy zespołu, aby ułatwić uczestnikom analizę przyjętych założeń czy osiągnięcie postawionych celów. Facylitator jest ekspertem od przygotowania i stosowania procesu pasującego do celów spotkania i problemów, nad jakimi pracuje grupa....
Biznes, Szkolenia

Sześć myślących kapeluszy

...czyli sześć stylów myślenia   W świadomości zbiorowej funkcjonuje wizerunek samotnego geniusza – natchnionej, twórczej osoby, która realizując swoje wizje, spędza wiele godzin w pracowni, odizolowana od zewnętrznych wpływów. W rzeczywistości jednak to zespoły są bardziej skuteczne w generowaniu i dopracowywaniu pomysłów. W małych grupach ludzie pobudzają się nawzajem do myślenia – pomysł jednej osoby może zainspirować innych. Fachowa literatura zna wiele takich przypadków. Steve Jobs – współtwórca marki Apple – również pracował w zespole przy konstrukcji komputera Macintosh. Doceniając wysiłek i wkład członków zespołu włożony we wspólny projekt, umieścił ich podpisy wewnątrz obudowy urządzenia. Wytwarzanie wielkiej ilości pomysłów może mijać się z celem, jeżeli się ich potem nie...
Biznes, Szkolenia

Uważność w pracy

Po wpisaniu hasła mindfulness w okienku wyszukiwarki sklepu Amazon, naszym oczom ukaże się mniej więcej tysiąc pozycji książkowych z nim związanych. Na polskim rynku znajdziemy około dziesięciu pozycji przetłumaczonych na nasz ojczysty język i wartych polecenia. Pojęcie mindfulness, na naszym rynku stosunkowo mało znane, zrobiło już karierę na Zachodzie. Praktykę tę z powodzeniem wykorzystują wybitni specjaliści różnych profesji: sportowcy, chirurdzy i muzycy uznawani w świecie rozrywki. Ale nie tylko oni. Czym jest mindfulness? Termin mindfulness jest tłumaczony w języku polskim jako uważność, uważna obecność lub też pełnia obecności. Najczęściej cytowana definicja określa go jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon Kabat-Zinn, 1995). ...
Alfabet menedżera, Biznes

Zmiana boli

Chociaż zmiany są elementem stale obecnym w każdej dziedzinie naszego życia i nabierają coraz większego przyspieszenia, to jednak podstawowy dylemat pozostaje nierozwiązany. Ludzie potrzebują czasu, by do nich przywyknąć. Zmiana może oznaczać pewien docelowy stan rzeczy. Można rozumieć ją również bardziej dynamicznie – jako przemianę, proces dochodzenia do owego stanu rzeczy. O ile nauka o organizacji zajmuje się dość dokładnie zmianą w pierwszym rozumieniu tego pojęcia, to zaniedbuje asystowanie ludziom w zmianie. Zadania, sytuacje, projekty ulegają zmianom, lecz ludzie przez zmiany przechodzą. Kiedy wprowadzamy w firmie zmiany, nowa sytuacja pojawia się niemal natychmiast. Dla ludzi jest to proces znacznie bardziej rozciągnięty w czasie, wywołujący dyskomfort psychiczny i stres, który za...
Alfabet menedżera, Biznes

Spójność zespołu

 komentarz psychologa   Warunkiem sprawnego działania organizacji jest istnienie efektywnego zespołu. Jego rozwój odbywa się jednocześnie na dwóch płaszczyznach: osiągania rezultatów i relacji interpersonalnych. Pierwszy element jest bezpośrednio związany ze zdolnością zespołu do realizacji stawianych przed nim celów. Drugi nawiązuje do tego, w jaki sposób pracuje się z innymi osobami w zespole, jaki panuje w nim klimat i atmosfera. Zarządzanie pracą zespołu jest często utożsamiane tylko z pierwszym z wymienionych elementów. Nic dziwnego. Kto z nas, niosąc odpowiedzialność za wyniki pracy zespołu, nie poświęcałby dużej uwagi kwestiom związanym z efektywnością i osobom nastawionym zadaniowo, sprawnie i szybko wywiązującym się ze swoich obowiązków? Jeśli jednak zespół będzie składał...
Business&Beauty Magazyn