ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: alfabet menedżera

Alfabet menedżera, Biznes

Kryzys komunikacji a komunikacja w kryzysie

Negatywne wydarzenia społeczne, polityczne i ekonomiczne, w jakie obfituje nasza rzeczywistość, mają jeszcze jeden wymiar – szeroko pojętą zapaść w komunikacji. Umiejętność zapewnienia właściwej, drożnej i wydolnej komunikacji, szybkiego dotarcia do adresata – odbiorcy informacji (grupy docelowej), zdolność do adekwatnej oceny nastrojów w płaszczyźnie społecznej, politycznej oraz biznesowo-konsumenckiej to kluczowy czynnik powodzenia, zwłaszcza w sytuacjach o nadzwyczajnym charakterze. Zdolność do optymalnej komunikacji w rozumieniu jakości i zawartości przekazu staje się dziś wyróżnikiem każdej organizacji, także organizacji biznesowej. Docenienie roli i znaczenia komunikacji w życiu gospodarczym to najczęściej konsekwencja wystąpienia sytuacji kryzysowej, wymagającej natychmiastowego k...
Alfabet menedżera, Biznes

Feedback wobec czterech pokoleń w firmie

Udzielanie podwładnemu informacji zwrotnej (czyli feedbacku) o jakości wykonywanej przez niego pracy jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania pracownikami. Skuteczny feedback musi mieć te same cechy, co skuteczna komunikacja: jego forma i treść muszą być dostosowane do odbiorcy.   Czym jest feedback?  Istota informacji zwrotnej polega na uświadomieniu pracownikowi, które z jego dokonań osiągnęło oczekiwany poziom i powinno być w przyszłości powtarzane lub na poinformowaniu pracownika, co w jego pracy było poniżej wymaganego standardu i omówieniu z nim postępowania, które pozwoli na poprawę jakości pracy. Warto wskazać na istotne funkcje, jakie feedback pełni w zarządzaniu pracownikami:   Wpływa na utrzymanie i poprawę wyników: im szybciej błędna postawa pracownika zostani...
Alfabet menedżera, Biznes

Jak pisać, żeby w nas klikali?

Newsletter. Wysyłają go sklepy i uczelnie, urzędy i teatry, portale branżowe i organizacje pozarządowe. Wydaje się, że to nic trudnego – wystarczy kupić bazę danych, napisać kilka zdań, uzupełnić je zdjęciami i co jakiś czas rozesłać. Jednak takie przesyłki w większości trafią do kosza. Dobry newsletter to sztuka... Podstawa to baza Skuteczny e-mailing zaczyna się od stworzenia strony www, która posłuży do zbudowania bazy adresowej. Aby złowić jak najwięcej odbiorców, można zastosować różne metody, np. zorganizować konkurs albo zarejestrowanym użytkownikom udostępnić grę lub kurs. Równolegle trzeba zaprojektować szablon newslettera. Jeśli planujemy długofalową działalność, warto mu poświęcić więcej czasu – chcemy bowiem przyzwyczaić do niego odbiorców (którzy nie lubią zmian), a więc z ...
Alfabet menedżera, Biznes

Branding ma coś do powiedzenia!

„Ładne masz logo, kto projektował?” – słyszę często. Czy logo ma być ładne? Choć estetyka odgrywa niezwykle ważną rolę w marketingu, to nie wystarczy. Logo nie jest po prostu ładnym emblematem. Dobrze zaprojektowane logo wyróżnia, odróżnia od konkurencji i mówi o reprezentowanej marce w podstawowym z nią kontakcie. Dobre logo w połączeniu z konsekwentnym budowaniem marki pozwala na efektywną komunikację nawet przy ograniczonym i krótkotrwałym kontakcie z odbiorcą. Silna tożsamość, wypracowana dzięki dbałości o jakość i spójność działań w zakresie brandingu, pozwala na wywarcie znacznie większego wpływu na klienta czy odbiorcę. Od opracowania strategii do znalezienia formy Aby nieco usystematyzować te rozważania pojęciowo, pozwolę sobie przywołać definicję brandingu sformułowaną w Słownik...
Alfabet menedżera, Biznes

CRM, czyli jakość kontaktu z klientem

Obecna sytuacja rynkowa zmusza z jednej strony do obniżania kosztów, z drugiej do podnoszenia jakości. Próby zmniejszania kosztów przez redukcję zasobów zamiast zwiększenia ich efektywności, to często samobójczy krok dla firmy. Zasoby ludzkie firmy należą do najtrudniej odtwarzalnych, a wraz z nimi pozbywamy się z firmy kompetencji. Systemy typu CRM pozwalają obniżyć koszty sprzedaży i obsługi. Są (a przynajmniej powinny być) częścią większej strategii. Co to jest CRM? Pytanie pozornie tylko proste. Samo rozwinięcie tego skrótu – Customer Relationship Management, czyli „zarządzanie kontaktami z klientem”, nie opisuje problemu. CRM to nie tylko nazwa produktu czy oprogramowania – to strategia. Serwis CRMguru.com mówi: „Customer Relationship Management to strategia biznesowa polegająca na ...
Alfabet menedżera, Biznes

Wartość w innowacyjności

czyli jak budować mocne fundamenty organizacji   Rozmowa z Norbertem Ofmańskim, prezesem On Board PR Ecco Network   Business&Beauty: Czym generalnie jest zestaw wartości firmowych? Norbert Ofmański: Przedsiębiorstwa definiują własną tożsamość zarówno w kontekście konkurencyjności, jak i etyki działań. Jednym z narzędzi jest własny zestaw wartości korporacyjnych (ang. corporate values), które stanowią drogowskaz dla działań wizerunkowych i określają kierunek zarządzania. Wartości korporacyjne to najczęściej kilka słów-haseł, które firma wskazuje jako kluczowe. A więc wartości firmowe to również odpowiedni język komunikacji? Mówienie językiem określonych wartości jest szczególnie istotne w przypadku organizacji w fazie zmian. Czasami pokazanie wartości istotnych dla klien...
Alfabet menedżera, Biznes

Zmiana boli

Chociaż zmiany są elementem stale obecnym w każdej dziedzinie naszego życia i nabierają coraz większego przyspieszenia, to jednak podstawowy dylemat pozostaje nierozwiązany. Ludzie potrzebują czasu, by do nich przywyknąć. Zmiana może oznaczać pewien docelowy stan rzeczy. Można rozumieć ją również bardziej dynamicznie – jako przemianę, proces dochodzenia do owego stanu rzeczy. O ile nauka o organizacji zajmuje się dość dokładnie zmianą w pierwszym rozumieniu tego pojęcia, to zaniedbuje asystowanie ludziom w zmianie. Zadania, sytuacje, projekty ulegają zmianom, lecz ludzie przez zmiany przechodzą. Kiedy wprowadzamy w firmie zmiany, nowa sytuacja pojawia się niemal natychmiast. Dla ludzi jest to proces znacznie bardziej rozciągnięty w czasie, wywołujący dyskomfort psychiczny i stres, który za...
Alfabet menedżera, Biznes

Zastosowanie e-learningu w szkoleniach

E-learning jest chętnie wykorzystywany w kształceniu akademickim, w dydaktyce szkolnej. Coraz częściej używany jest również przez pracodawców jako narzędzie wspierające rozwój kompetencji i wiedzy pracowników. Czym zatem jest e-learning i czemu zawdzięcza swoją popularność w edukacji pracowników? „E-learning to forma nauczania online” – to jedna w wielu poprawnych definicji. Wszystkie liczne charakterystyki e-learningu sprowadzają się do uznania go za technikę szkoleniową wykorzystującą wszelkie dostępne media elektroniczne, takie jak: internet, intranet, extranet. W mojej opinii e-learning jest po części edukacyjną odpowiedzią na ideologię współczesnego, netokratycznego społeczeństwa na wszechobecną informatyzację i szalony postęp technologiczny. Większość pracujących należy do „pokoleni...
Alfabet menedżera, Biznes

Budowanie zespołu zarządzającego

Zespół pracowników jest jak orkiestra, a dobry szef niczym dyrygent wie, kto fałszuje, kto gra czysto i stara się, a kto się zbytnio nie wysila Paulo Coelho   Problematyka zasad konstruowania i prawidłowości funkcjonowania zespołu pracowniczego posiada bogatą literaturę i jest bardzo dobrze opracowana w wymiarze teoretycznym. Z tego powodu relacjonowanie stanowisk i koncepcji teoretycznych byłoby działaniem mało pożytecznym. Spójrzmy zatem na omawiane zagadnienie w wymiarze praktycznym. Wszystko zaczyna się od rekrutacji Bez względu na charakter zespołu i jego miejsce w strukturze organizacyjnej firmy, kluczem do sukcesu jest jego odpowiedni dobór i kształt personalny. Kwestia ta odgrywa szczególnie istotną rolę w odniesieniu do zespołów zarządzających przedsiębiorstwem (zarz...
Alfabet menedżera, Biznes

Spójność zespołu

 komentarz psychologa   Warunkiem sprawnego działania organizacji jest istnienie efektywnego zespołu. Jego rozwój odbywa się jednocześnie na dwóch płaszczyznach: osiągania rezultatów i relacji interpersonalnych. Pierwszy element jest bezpośrednio związany ze zdolnością zespołu do realizacji stawianych przed nim celów. Drugi nawiązuje do tego, w jaki sposób pracuje się z innymi osobami w zespole, jaki panuje w nim klimat i atmosfera. Zarządzanie pracą zespołu jest często utożsamiane tylko z pierwszym z wymienionych elementów. Nic dziwnego. Kto z nas, niosąc odpowiedzialność za wyniki pracy zespołu, nie poświęcałby dużej uwagi kwestiom związanym z efektywnością i osobom nastawionym zadaniowo, sprawnie i szybko wywiązującym się ze swoich obowiązków? Jeśli jednak zespół będzie składał...
Business&Beauty Magazyn