ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: BCC

Biznes, Ekonomia i Prawo

Wariant recesyjny jest mało prawdopodobny

Prognoza sytuacji gospodarczej Polski na 2012 r. Podzielam ostatnie prognozy głównych międzynarodowych instytucji: Komisji Europejskiej, OECD oraz MFW, które mówią, że to, co jest wysoce prawdopodobne w krajach wysokorozwiniętych w 2012 r., to nie duża recesja, lecz spowolnienie gospodarcze czy wręcz (niemal) stagnacja, a następnie powrót do umiarkowanego tempa wzrostu w roku 2013 i później. Jeżeli w 2012 r. wzrost gospodarczy w UE będzie w obszarze między -1 a +1 proc., oczekiwałbym, że wzrost PKB w Polsce wyniesie około 2 do 3 proc, może nawet bliżej 2 niż 3 proc. Wariant recesyjny ministra Rostowskiego jest, jak sądzę, bardzo mało prawdopodobny. Podsumowanie mijającego roku W sferze realnej 2011 r. był dobry nie tylko w Polsce. Gospodarki w grupie krajów wschodzących, przede wszystkim...
Biznes, Pozostałe

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

W październiku ub.r. Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie* przeprowadziło debatę pt. "Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni". W dyskusji panelowej wzięli udział m.in.: prof. Jerzy Gawinecki (Wojskowa Akademia Techniczna), płk Piotr Januszewicz (Sztab Generalny Wojska Polskiego), dr Krzysztof Liedel (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), dr Krzysztof Różanowski (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki), dr Ryszard Szpyra (Akademia Obrony Narodowej). Debatę poprowadził prof. Piotr Sienkiewicz z Akademii Obrony Narodowej.   BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI REKOMENDACJE STOWARZYSZENIA EURO-ATLANTYCKIEGO Tezy Postęp w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) przyniósł rozwój społeczeństwa informacyjnego i nowy wymiar działania – cyberprzestrzeń. Na początku lat 90. ub. wieku cyberprze...
Art. Marka Goliszewskiego, Biznes

Korupcja

Nie, Polska wcale nie jest państwem korupcyjnym. Mieścimy sie w "dość" przyzwoitym środku państw europejskich. Co nie oznacza, że nie istnieje ona w odczuwalnym przez zwykłych obywateli stopniu. Wielkich afer korupcyjnych nie mamy. Ale jednak na co dzień widzimy różnego rodzaju nadużycia dla celów prywatnych, związane ze sprawowaniem urzędu publicznego. To właśnie korupcja. Przybiera różne formy. Jest nią łapówka, kradzież środków budżetowych, np. samorządowych, kombinacje w firmach państwowych. Ale jest nią także protekcja – "ty dasz mnie lub kuzynowi stanowisko, a ja pozwolę zarobić ci pieniądze w ten lub inny sposób". Korupcją jest także to, czego nie uświadamiamy sobie na co dzień, handel wpływami partyjnymi: „przejdziesz do mojej partii lub ją poprzesz publicznie, a ja załatwię ci mie...
Patronat

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu

21 stycznia 2012 roku w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu. Gala, tradycyjnie poprowadzona przez Serafinę Ogończyk-Mąkowską oraz Grzegorza Miśtala, była uwieńczeniem XXI edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu o nagrodę Złotej Statuetki, uznawanej przez przedsiębiorców za jedną z najbardziej prestiżowych nagród gospodarczych w Polsce. Podczas Gali została wręczona Nagroda Specjalna za działania służące rozwojowi przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej oraz promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Laureatem tegorocznej Nagrody Specjalnej jest premier Turcji, pan Recep Tayyip Erdoğan oraz premier Hanna Suchocka. Podczas tegorocznej Gali zostały wręczone Medale Solidarności Społecznej: panu Pawłowi Antonikowi, prezesowi fir...
Newsy

Gala Liderów Polskiego Biznesu

21 stycznia 2012 roku w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu. Gala, tradycyjnie poprowadzona przez Serafinę Ogończyk-Mąkowską oraz Grzegorza Miśtala, była uwieńczeniem XXI edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu o nagrodę Złotej Statuetki, uznawanej przez przedsiębiorców za jedną z najbardziej prestiżowych nagród gospodarczych w Polsce. Podczas Gali została wręczona Nagroda Specjalna za działania służące rozwojowi przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej oraz promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Laureatem tegorocznej Nagrody Specjalnej jest premier Turcji, pan Recep Tayyip Erdoğan oraz premier Hanna Suchocka. Podczas tegorocznej Gali zostały wręczone Medale Solidarności Społecznej: panu Pawłowi Antonikowi, prezesowi fir...
Partnerzy

Business Centre Club

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju ...
Art. Marka Goliszewskiego, Biznes

Mózg

Mówi się, że światem nie rządzą już rakiety – rządzą pieniądze. A pieniędzmi rządzą nowe technologie, innowacje. Do tego wniosku doszła już dawno Unia Europejska, przyjmując tzw. Strategię Lizbońską – dyrektywy, by budować Społeczeństwa Informacyjne i Gospodarkę Opartą na Wiedzy. Polska dała światu wiele innowacji – by wspomnieć Łukaszewicza, twórców Enigmy, czy np. inżyniera Bekkera, na którego pomysłach Amerykanie oparli budowę pojazdu księżycowego. Dziś polscy informatycy zdobywają nagrody w międzynarodowych konkursach oprogramowania (TOPCoder, The Google Code, Java, Imagine Cup). W Dolinie Krzemowej pracuje blisko 300 polskich informatyków. W światowym rankingu największych stron wirtualnych możemy pochwalić się portalem Nasza Klasa, a polski język jest w Wikipedii jednym z najczęściej...
Patronat

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu

TEATR WIELKI – OPERA NARODOWA W WARSZAWIE 21 STYCZNIA 2012   Wielkie gale Business Centre Club mają już dwudziestoletnią tradycję. Najbliższa gala odbędzie się 21 stycznia 2012 roku w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie i stanowić będzie uwieńczenie 21 edycji konkursu o nagrodę złotej statuetki Lidera Polskiego Biznesu, uznawanej przez przedsiębiorców za najbardziej prestiżową nagrodę gospodarczą w Polsce. (więcej…)
Newsy

Relacja z III Seminarium Młodych Przedsiębiorców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

17 listopada w siedzibie EKES przy ulicy Belliard w Brukseli odbyło się trzecie Seminarium Młodych Przedsiębiorców. W seminarium wzięli udział reprezentanci z 18 krajów europejskich. Polską Grupę Pracodawców reprezentowała Serafina Ogończyk-Mąkowska z Business Centre Club. Prezydent Grupy Pracodawców EKES-u Henri Malosse podkreślił konieczność rozwoju nowej wizji ducha przedsiębiorczości, która pozwoli Europejczykom tworzyć dobrobyt i zaznaczył potrzebę umacniania poczucia tożsamości europejskiej. „Mocno wierzę w siłę małych kropli, które połączone mogą dokonać wielkich rzeczy – możemy osiągnąć wszystko, jeśli zjednoczymy nasze wysiłki” –  powiedział.     Serafina Ogończyk-Mąkowska podkreślała konieczność uproszczenia procedur unijnych mających pomóc młodym ludziom w rozw...
Newsy

Medal europejski 2011

9 listopada w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie odbyła się XXII edycja Medalu Europejskiego. Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE) i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli jest organizatorem niekomercyjnego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia pod nazwą Medal Europejski. Medalem wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Celem jest zwiększenie świadomości europejskiej w Polsce. W tym roku uhonorowano dwieście firm, produktów i usł...
Business&Beauty Magazyn