ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: BCC

Patronat

XXII Edycja Medalu Europejskiego – 9 listopada w Warszawie

Goście uroczystości to dwustu laureatów XXII Edycji Medalu Europejskiego, laureaci Honorowych Medali Europejskich oraz osoby reprezentujące Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie w strukturach Ministerstwa Spraw Zagranicznych), Kanclerze Lóż Regionalnych BCC z całej Polski, przedstawiciele prasy ogólnopolskiej i regionalnej. Gospodarze uroczystości: Marek Goliszewski - prezes BCC Maciej Grelowski - przewodniczący Rady Głównej BCC Leon Komornicki - członek Rady Organizatorów BCC Wojciech Warski - przewodniczący Konwentu BCC (prowadzący) Laureaci Honorowych Medali Europejskich: Maria Wągrowska - wiceprezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego Rafał Dutkiewicz - prezydent Wrocławia Zygmunt Frankiewicz - prezydent Gliwic Stanisław Gomułka...
Patronat

Patronat B&B: Medal Europejski: 9.11.2011 Teatr Wielki – Opera Narodowa

Magazyn Business&Beauty został nagrodzony medalem Europejskim. XXII edycja MEDALU EUROPEJSKIEGO Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE) i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli jest organizatorem niekomercyjnego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia pn. Medal Europejski. Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z kra...
Art. Marka Goliszewskiego, Biznes

Unia Prezydentów Miast

"Obywatele do Senatu" Pojawiła się szansa – pytanie brzmi, czy ludzie będą chcieli ją wykorzystać. Prezydent zatwierdził ustawę o wyborach w jednomandatowych okręgach do Senatu. Oznacza to, że kandydować może każdy, nie tylko rekomendowany z listy partyjnej. A my, wyborcy, możemy wybrać tych, których znamy, poważamy, a którzy praktycznie nie mogli dostać się do parlamentu, bo nie byli działaczami partii, których ta wystawia do Sejmu i Senatu, często w imię własnych, partykularnych (czyt. partyjnych) interesów. Jako pierwsi szansę podjęli prezydenci polskich miast z Rafałem Dudkiewiczem (Wrocław), Zygmuntem Frankiewiczem (Gliwice) i Jackiem Majchrowskim (Kraków) na czele, wespół z szefami ogólnopolskich organizacji gospodarczych ze mną i prezesem KIG-u Andrzejem Arendarskim. Zainicjowaliś...
Biznes, Pozostałe

Postulaty BCC na prezydencję Polski w Radzie UE

Polska objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Dokładnie po siedmiu latach i dwóch miesiącach od przystąpienia do Wspólnoty będziemy, przynajmniej formalnie, trzymali jej stery. Jaki jest bilans tych lat, staraliśmy się podsumować w siedmiu komentarzach przygotowanych przez członków Monitorującego Komitetu BCC – wybitnych ekspertów, profesorów, b. ministrów. Teraz nadszedł czas na spojrzenie w przyszłość i określenie wyzwań, jakie czekają nas w najbliższych miesiącach i kolejnych latach. Na Polsce, obejmującej prezydencję w Radzie UE, spoczywa ogromny ciężar. Obok oczywistych działań na rzecz realizacji unijnych pryncypiów jednolitego rynku: swobodnej wymiany dóbr, usług, przepływu osób i pieniędzy w obszarze UE oraz harmonizacji przepisów wzmacniających konkurencyjność Europy – b...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Różne spojrzenia na problem Grecji

W sprawie problemów strefy euro i Grecji mamy w obiegu publicznym szereg ocen i propozycji, z których dwie są najbardziej popularne, jednak obie, w moim przekonaniu, błędne. Ocena A Pomaganie Grecji, Portugalii, Irlandii to nagradzanie błędnych w przeszłości decyzji tych krajów, zachęcanie do rozrzutności w przyszłości, także subsydiowanie prywatnego sektora bankowego i zmniejszenie presji na Włochy, Hiszpanię i inne kraje, aby doprowadziły swoje finanse publiczne do porządku. To polityka zyskiwania na czasie, która na dłuższą metę zwiększa ryzyko rozpadu strefy euro. Potrzebny jest powrót do zasad traktatu z Maastricht i stuprocentowe dyscyplinowanie. Ocena B Pomoc dla Grecji, Portugalii i Irlandii powinna być znaczna i szybka, ale przede wszystkim w formie darowania części długu pu...
Art. Marka Goliszewskiego, Biznes

Negocjator

Prawie każdy z nas czytał „Negocjatora” Jamesa Pattersona. Przynajmniej mężczyźni. Ale opisywany tam sposób negocjowania ma się do polskich realiów i możliwości jak ów bestseller do „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej. Po prostu: nie umiemy i nie wiemy jak profesjonalnie negocjować, ba, jak ze sobą rozmawiać. Jako szef BCC i wieloletni wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz przewodniczący Zespołu Dialogu Społecznego, niejednokrotnie proponowałem rządowi, związkom zawodowym i pracodawcom podjęcie negocjacji prowadzących do zawarcia Umowy Społecznej. Podobnej do tych w Irlandii i Hiszpanii, które wiele lat temu wyprowadziły owe państwa i ich obywateli z biedy. Ale nasi ”obywatele” z Trójstronnej Komisji odnosili się do tych propozycji z rezerwą. Niechęć budziły ...
Patronat

Diamenty Biznesu

DIAMENTY 2011 w XX rocznicę powstania BCC! 15 czerwca podczas uroczystej Gali BCC w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wręczenie Diamentów do Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu. Gala na Zamku Królewskim była także wielkim urodzinowym świętem organizacji i jej członków – Business Centre Club powstał 20 lat temu, w 1991 roku. Diamenty 2011 Konkurs Lider Polskiego Biznesu – organizowany od 1991 roku przez BCC – składa się z dwóch etapów: w pierwszym Złote Statuetki wręczane są podczas zimowej Wielkiej Gali Liderów, która od grudnia 1994 roku odbywa się w Teatrze Wielkim w Warszawie. W drugim etapie uczestniczyć mogą zdobywcy Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu, którzy utrzymają swoją pozycję na rynku. Ubiegają się oni o Diament do swojej Złotej Sta...
Art. Marka Goliszewskiego, Biznes

O,FE!

O, FE czy OFE ? Dziś wychodzi na to samo. Okrzyk, którym mamy ostrzegają nieświadome dzieci przed rozgrzebaniem czegoś nieprzyjemnie pachnącego, odnosi się dziś do tzw. sprawy OFE, Otwartych Funduszy Emerytalnych. W istocie nie tyle do nich, co do rozwiązań proponowanych przez rząd w ich kontekście. W roli dzieci występuje rząd, mamę grają organizacje obywatelskie i eksperci ekonomiczni. Ostrzegały one rządzących, by nie rozdrapywali spraw, które mogą przynieść szkodliwe efekty. Przypomnijmy: rząd Donalda Tuska, chcąc załatać 778-miliardową dziurę długu publicznego i 112-miliardowy deficyt budżetowy roku 2010, rozglądając się za dodatkowymi pieniędzmi, wpadł na pomysł, by część naszej 22-procentowej składki emerytalnej, przekazywanej dotychczas w wysokości 7,3 proc. przez deficytowy ZUS ...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Prognoza sytuacji gospodarczej na rok 2011

Rok 2010 to wychodzenie z globalnego kryzysu, jaki miał miejsce mniej więcej od połowy 2008 r. do pierwszego kwartału 2010. To także czas realizowania się w gospodarce scenariusza umiarkowanie optymistycznego. Dotyczy to zarówno Polski, UE, jaki i gospodarki światowej. Najbardziej widocznymi znakami poprawy koniunktury był powrót aktywności gospodarczej w większości krajów mocno dotkniętych skutkami kryzysu do poziomów niemal przedkryzysowych. Dotyczy to w szczególności produkcji przemysłowej, tempa wzrostu PKB oraz międzynarodowej wymiany handlowej. Dla Polski naturalne albo długofalowe tempo wzrostu to około 4-5 proc. w odniesieniu do PKB i 8-10 proc. dla produkcji przemysłowej. Przez kilka kwartałów w okresie kryzysu mieliśmy, w relacji rok do roku, znaczny spadek produkcji przemysłowe...
Business&Beauty Magazyn