ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: BCC

Art. Marka Goliszewskiego, Biznes

Etyka i biznes

Wielu Polaków uważa, że coś takiego, jak etyka biznesu, nie istnieje. Celem biznesmena jest przecież zysk, a zysk jest z zasady nieetyczny, bo polega na wyzysku. ”Ktoś ma – to musi nie mieć ktoś”. Nic bardziej błędnego, bo współczesny rynek to nie XIX-wieczny kapitalizm. Dziś rynek swój sukces opiera na reciprocal benefits – wzajemnych korzyściach jego uczestników. Prawdziwsze będzie stwierdzenie, że taki biznes, jaki człowiek. Choć też nie do końca. Marek Edelman, jeden z przywódców powstania w warszawskim getcie, postrzegał człowieka jako istotę z natury złą. Ale sam, odrzucając istnienie Boga i Dekalog, w swoim bolesnym i trudnym życiu kierował się jego przykazaniami. Właściciel firmy jako człowiek może być nieetyczny. Lecz jego przedsiębiorstwo, jeżeli ma w długim okresie czasu przetr...
Patronat

Ambasador Polskiej Gospodarki

Ambasador Polskiej Gospodarki - konkurs organizowany przez Business Centre Club pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej, pokazywanie przykładów dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych oraz zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski i polskiej gospodarki za granicą. Konkurs odbędzie się 16 maja 2011 w Pałacyku MSZ  w Warszawie.
Art. Marka Goliszewskiego, Biznes

Piękno i biznes

Niektórzy, ba, nawet wielu, wolałoby w odniesieniu do biznesu parafrazować raczej tytuł popularnego niegdyś filmu Piękna i Bestia. Ale już siedmiu na dziesięciu rodziców, jak pokazują ostatnie badania GFK Polonia, chciałoby, aby ich dzieci założyły własną firmę i zajęły się biznesem. I wcale nie w pierwszej kolejności dla pieniędzy, choć one są bardzo ważne. Bardziej dlatego, że uprawianie działalności gospodarczej, w przeciwieństwie np. do polityki, jest konkretne, wymierne i tak naprawdę buduje charakter człowieka, co w życiu okazuje się najbardziej istotne. Właśnie w tego rodzaju twórczości tkwi piękno biznesu. Odnoszę satysfakcję, kiedy w mojej głowie rodzi się nowatorski pomysł, kiedy przelewam go na papier, opracowuję organizacyjny plan jego wdrożenia. Tworzę nie tylko pomysł, ale i...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Reformy bez reform

Analiza merytoryczna Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010–2013 Uchwalony przez Radę Ministrów Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) na lata 2010–2013 ma zarówno mocniejsze, jak i słabsze strony. Po stronie pozytywów należy wskazać realistyczny charakter tego dokumentu, z którego wynika, że – przy nieco gorszym scenariuszu od zakładanego – przekroczenie 55% relacji państwowego długu publicznego do PKB jest wysoce prawdopodobne. (więcej…)
Business&Beauty Magazyn