ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: coaching

Biznes, Szkolenia

Coaching odpowiada emigrantom

Coaching jako metoda nastawiona na odkrycie posiadanych talentów oraz rozwój potencjału osobistego i zawodowego staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularny w naszym kraju. Co do jego skuteczności przekonani są w szczególności ci, którzy przeszli przez proces coachingowy i widzą w swoim życiu pożądaną zmianę. Z badań Marioli Czechowskiej-Frączak, coach z Mind Partners – Europejskiej Grupy Mentorów i Coachów Certyfikowanych, i prof. Anny Zalewskiej ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej wynika, że: "(…) osoby, które brały udział w programie coachingowym, pozytywniej myślą o swojej pracy niż ci, którzy w nim nie uczestniczyli. Wzrosło ich zadowolenie z warunków pracy i współpracy z kolegami. Coaching wpłynął również na wyższą ocenę przełożonego, firmy i własnego rozwoju. Badaczki ...
Biznes, Szkolenia

Facylitator poszukiwany

Dwugłos o facylitacji Pomoc facylitatora jest przydatna, gdy w dyskusji nad projektem powtarza się sytuacja, w której wydaje się, że dojście do wspólnego stanowiska jest nierealne, a „wymęczony” konsensus pozostawia każdego z uczestników w poczuciu, że poświęcił coś ważnego i dał za wygraną.   Niepowodzenia wspólnego projektu Elżbieta Kaczmarek: Od wielu lat pracuję w organizacjach biznesowych, w których duże znaczenie ma pełne zaangażowanie pracowników w realizację projektów informatycznych. W tego typu przedsięwzięciach potrzebne jest innowacyjne podejście do zadań zarówno ze strony kadry zarządzającej, jak i (jeśli nie przede wszystkim) pracowników – specjalistów w wielu dziedzinach. Podczas spotkań padają nowe pomysły, a w zespole panuje atmosfera radości z własnych odkryć. Wa...
Biznes, Szkolenia

Coaching, czyli osiąganie sukcesów

O coachingu wiele się pisze i mówi, coraz częściej także w świecie polskiego biznesu. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, także w Polsce zwiększa się liczba menedżerów, szefów i liderów, którzy mają swojego osobistego coacha. Czy wiemy, kto to jest i jaką pełni rolę? Komu i w czym może pomóc? Czym jest proces coachingowy? (więcej…)
Business&Beauty Magazyn