ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: dotacje UE

Biznes, Pozostałe

Kształcenie ustawiczne w programach Unii Europejskiej

„Jestem dorosły i chcę się uczyć” – ilu z nas chętnie podpisałoby się pod tym stwierdzeniem? Zapewne większość, wszak idea kształcenia ustawicznego, bez względu na wiek czy płeć staje się obowiązującym uniwersum w kontekście rosnących wymagań rynku pracy oraz wydłużającego się okresu aktywności zawodowej. Jak uczyć się „z głową” tak, by nauka przyniosła satysfakcję i wymierne korzyści? Jak podnieść swoje kwalifikacje i nie utonąć w gąszczu szkoleń i kursów, a przy okazji nie nadszarpnąć domowego budżetu? Obecność Polski w Unii Europejskiej i tym samym wejście w krąg idei kształcenia ustawicznego stworzyły szanse, jakich nie mieliśmy do tej pory: możemy podnosić swoje kwalifikacje za darmo lub za niewielką dopłatą dzięki unijnym programom. Wachlarz wsparcia jest olbrzymi i ciągle ewoluuje,...
Biznes, Inwestycje

Finansowanie kultury w polityce Unii Europejskiej

Jak powiedziała szwedzka pisarka, laureatka Nagrody Nobla, Selma Lagerlöf: „Kultura jest tym, co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś. Kultura jest jednym z fundamentów cywilizacji”.   Zagadnienie kultury w polityce Unii Europejskiej winno być analizowane poprzez pryzmat wszystkich państw w niej partycypujących, ale również jako wspólne dziedzictwo. Uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych w ramach unijnej polityki kulturalnej pozwala na osiągnięcie wielu zróżnicowanych korzyści. Działania wspierające kulturę w UE są bowiem skierowane także na poprawę konkurencyjności gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, promowanie interesów politycznych państw uczestniczących w programach wsparcia. Z tego względu polityka kulturalna w UE powinna być traktowana nie tylk...
Biznes, Inwestycje

Jak finansować inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej

Wzrost efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Znaczenie, jakie przypisuje się energetyce odnawialnej, znajduje wyraz zarówno w systematycznie podejmowanych próbach zintegrowania polityki klimatycznej i energetycznej w skali Wspólnoty, jak i w tworzeniu specjalnych systemów wsparcia dedykowanych inwestycjom w zakresie efektywności energetycznej i OZE. Wyrazem przyjętej strategii jest wdrożenie tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego, którego cele potocznie określane są jako „3 razy 20 na 2020” (20-procentowe zwiększenie efektywności energetycznej, 20-procentowy udział energii z OZE i 20-procentowe ograniczenie emisji gazów ciepla...
Business&Beauty Magazyn