ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: ekonomia

Biznes, Ekonomia i Prawo

Zmiany w podatkach AD 2014

I. Polska w rankingu Banku Światowego Doing Business 2014 W rankingu Banku Światowego, w klasyfikacji ogólnej, Polska odnotowała awans w zakresie warunków prowadzenia działalności biznesowej, jednak w obszarze podatków nastąpił wyraźny regres (w tym roku Polska zajęła 113 miejsce, na 189 państw ocenianych w rankingu, natomiast w ubiegłym roku zajmowała 104 miejsce). Zmiany w podatkach, które będą obowiązywać od nowego roku raczej pozycji Polski w światowych rankingach nie polepszą. II. Zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2014 1.  Podatek od towarów i usług. Zmienione terminy wystawiania faktur VAT. Aktualnie faktury należy wystawiać nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Od 1 stycznia 2014 r. co do zasady faktury będą musiały być wystawiane nie później ni...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Znaczenie ekonomii społecznej

Pojęcie ekonomii społecznej jest w Polsce stosunkowo nowe. Z definicji ekonomia społeczna jest systemem działań na rzecz ludzi, polegającym na osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi. Stawia ona na pierwszym miejscu człowieka.Od prywatnej gospodarki ekonomię społeczną odróżnia to, że jej podmioty nie są nastawione na maksymalizację zysku, ale na realizację celów społecznych, z których najważniejszym jest przeciwdziałanie wykluczeniu. Specyfika tej gałęzi ekonomii tkwi w tym, że społeczne są cele działania jej podmiotów i mechanizmy kontrolowania działalności. Główną instytucją stanowiącą podstawę ekonomii społecznej są przedsiębiorstwa społeczne. Zakładanie tych przedsiębiorstw to nowatorski (jak na polskie warunki) sposób mobilizowania wspólnot lokalnych. Oprócz zadań gospodar...
Biznes, Biznes - literatura

Efekt niepewny, ale może się opłacić

David Throsby jest jednym z najbardziej cenionych ekonomistów kultury na świecie. Pracuje na Uniwersytecie Macquarie w Sydney. Pełnił funkcję przewodniczącego Association for Cultural Economics International, którego obecnie jest honorowym członkiem. Należy do rady redakcyjnej czasopisma The International Journal of Cultural Economics. Pracował jako ekspert dla UNESCO, UNCTAD, OECD, Banku Światowego i innych organizacji. Jego książka Ekonomia i kultura, napisana zaledwie dziesięć lat temu, już ma opinię pozycji klasycznej. Według Thorsby’ego „ucieleśnieniem ekonomii mógłby być mężczyzna z lekką nadwagą oraz skłonnością do hipochondrii, gadulstwa i zaniedbywania higieny osobistej – krótko mówiąc, najmniej pożądany sąsiad podczas długiego lotu. Sztuka na pewno byłaby kobietą: mądrą, nieprze...
Business&Beauty Magazyn