ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: energia odnawialna

Biznes, Ekonomia i Prawo

Walka z wiatrakami

czyli kilka uwag o projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych staje się już nie tylko potrzebą, ale także koniecznością. Oczekiwania wobec ustawodawcy odnośnie stworzenia nowoczesnych i przyjaznych ram prawnych dla wytwarzania i sprzedaży energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i związanych z tym inwestycji były duże. Czy ustawodawca je spełnił? W świetle przygotowywanego w Ministerstwie Gospodarki projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (a w zasadzie całego pakietu ustaw energetycznych, gdyż oprócz ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowywane są także: ustawa – Prawo gazowe oraz duża nowelizacja Prawa energetycznego) trudno oprzeć się wrażeniu, że ustawodawcy nie uda się sprostać tym wysokim oczekiwaniom, a skutki pro...
Biznes, Pozostałe

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski

W listopadzie ub. roku, pod auspicjami Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, odbyła się debata pt. „Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski”, na której oceniono propozycje rozwiązań dla polskiej elektroenergetyki w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego i politycznego Polski. Wzięli w niej udział m.in.: prof. Maciej Chorowski (Politechnika Wrocławska), Maciej Owczarek (prezes ENEA), Piotr Serafin (Komisja Europejska), Marek Woszczyk (prezes Urzędu Regulacji Energetyki). Wnioski z debaty zostały ujęte w dokumencie "Raport nt. bezpieczeństwa elektroenergetycznego" (który przedstawiamy poniżej) i przesłane do prezydenta RP, premiera i marszałka sejmu.   Rekomendacje Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego dotyczące bezpieczeństwa elektroenergetycznego   Kluczowe wnioski   1)  ...
Business&Beauty Magazyn