ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: energia

Biznes, Razem dla innych

Konkurs prac dyplomowych ENEA S.A.

W ubiegłym roku odbyła się druga edycja konkursu na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie pod patronatem ENEA S.A. Konkurs ten adresowany jest do autorów prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz rozpraw doktorskich, poruszających problematykę innowacyjnych i pro-cywilizacyjnych rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych w procesie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej z zachowaniem odpowiedzialności za środowisko naturalne. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem. W styczniu 2012 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród pieniężnych autorom zwycięskich prac. Kapituła, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele środowiska naukowego, nagrodziła: – dr inż Szymona Pasko z Politechniki Śląskiej, w kategorii Najlepsza praca doktorska, za pracę pt. „...
Biznes, Pozostałe

Wyzwania komunikacyjne dla branży energetycznej

Sytuacja w sektorze energetyki wymusiła na firmach konieczność redukcji kosztów – obniżania wynagrodzeń czy restrukturyzację zatrudnienia. Taka sytuacja negatywnie wpływa na motywację kadr i może przekładać się na obniżenie efektywności pracy lub decyzję o zmianie pracodawcy.   Sprostanie wymogom ekologicznym i technologicznym, stojącym przed całą branżą energetyczną, nie jest możliwe bez zaangażowania pracowników otwartych na innowacyjne rozwiązania. Duże znaczenie odgrywa tu aktywne uczestnictwo pracowników w wewnętrznych programach informacyjnych i motywacyjnych. Ogromną rolę odgrywa wizerunek pracodawcy zbudowany w mediach. Kryzys gospodarczy, niepowodzenia prywatyzacyjne, opieszałość w realizacji planów rządu odnośnie nowej architektury rynku energii, zobowiązania międzynarodow...
Biznes, Pozostałe

Przez audyt do oszczędności

Rozmowa z prezesem DB Energy Sp. z o.o. z Wrocławia, firmy audytorskiej specjalizującej się w usługach z zakresu konsultingu elektroenergetycznego, Krzysztofem Piontkiem.   Sandra Rakiej: Oszczędzanie jest terminem niezwykle popularnym w kontekście światowego kryzysu ekonomicznego. Przedsiębiorstwo DB Energy zostało założone z myślą o klientach, którzy tych oszczędności poszukują. Zakładam, że zna pan doskonale sytuację polskiej gospodarki, jeżeli chodzi o zużycie energii. Jak wypadamy na tle światowym i europejskim? Czy pańskim zdaniem Polacy korzystają z energii nierozsądnie? Krzysztof Piontek: Polska gospodarka jest jedną z najbardziej energochłonnych w Europie. Przyczyn takiego stanu jest jednak wiele, nie do końca znaczenie ma tu nie najnowsza technologia produkcji i ciągnąca ...
Biznes, Pozostałe

Biurowiec z certyfikatem

Atrakcyjne położenie, ilość miejsc parkingowych, niski czynsz – do niedawna tymi kryteriami kierowaliśmy się, szukając domu lub siedziby dla firmy. Teraz zwracamy także większą uwagę na użyte do budowy materiały, możliwość oszczędzania energii, zużycia wody, czy zmniejszenie emisji CO2. Idea zrównoważonego budownictwa to projektowanie, stawianie i użytkowanie z myślą o następnych pokoleniach. Nowe technologie pomagają tworzyć budynki, które nie zanieczyszczają środowiska, a użytkowanie obiektów czynią przyjaznym dla niego i dla lokatorów. Priorytetem staje się np. ograniczenie zużycia energii i zasobów naturalnych, czy zmniejszenie produkcji odpadów. Co prawda wartość inwestycji często wzrasta, ale jej koszty szybciej się zwracają, bo wydajemy mniej na energię, wodę, wywóz odpadów. W ra...
Biznes, Pozostałe

Skąd wziąć energię dla Indii?

Indie dążą do zachodniego stylu bycia – Hindusi chcą jeździć samochodami, korzystać ze sprzętu gospodarstwa domowego, klimatyzacji i więcej kupować. To oznacza większe zużycie energii – nie tylko w skali Indii, ale całego świata. Do 2020 roku rząd indyjski chce znacząco podnieść pozyskiwanie i udział energii słonecznej w ogólnym bilansie energetycznym. Biznes już teraz dostrzega opłacalność ekonomiczną wykorzystania na olbrzymią skalę solarnych źródeł. Kto jeszcze na tym skorzysta? Indie to drugi najliczniejszy kraj świata, szybko goniący obecnego lidera – Chiny. Za 10 lat Indie wyjdą w tym wyścigu na prowadzenie – będzie w nich mieszkać blisko 1400 mln ludzi. Gęstość zaludnienia sięgnie 425 osób/km2, czyli ponad trzy razy więcej niż w Polsce. Jeszcze na początku lat 80. XX wieku Indie z...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Walka z wiatrakami

czyli kilka uwag o projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych staje się już nie tylko potrzebą, ale także koniecznością. Oczekiwania wobec ustawodawcy odnośnie stworzenia nowoczesnych i przyjaznych ram prawnych dla wytwarzania i sprzedaży energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i związanych z tym inwestycji były duże. Czy ustawodawca je spełnił? W świetle przygotowywanego w Ministerstwie Gospodarki projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (a w zasadzie całego pakietu ustaw energetycznych, gdyż oprócz ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowywane są także: ustawa – Prawo gazowe oraz duża nowelizacja Prawa energetycznego) trudno oprzeć się wrażeniu, że ustawodawcy nie uda się sprostać tym wysokim oczekiwaniom, a skutki pro...
Biznes, Pozostałe

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski

W listopadzie ub. roku, pod auspicjami Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, odbyła się debata pt. „Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski”, na której oceniono propozycje rozwiązań dla polskiej elektroenergetyki w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego i politycznego Polski. Wzięli w niej udział m.in.: prof. Maciej Chorowski (Politechnika Wrocławska), Maciej Owczarek (prezes ENEA), Piotr Serafin (Komisja Europejska), Marek Woszczyk (prezes Urzędu Regulacji Energetyki). Wnioski z debaty zostały ujęte w dokumencie "Raport nt. bezpieczeństwa elektroenergetycznego" (który przedstawiamy poniżej) i przesłane do prezydenta RP, premiera i marszałka sejmu.   Rekomendacje Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego dotyczące bezpieczeństwa elektroenergetycznego   Kluczowe wnioski   1)  ...
Biznes, Pozostałe

Łupkowe dylematy

Gaz to relatywnie najczystsze z paliw kopalnych. Spalanie metanu prowadzi jedynie do powstania dwutlenku węgla i pary wodnej (i pewnych ilości tlenków azotu). Do pewnego stopnia gaz może też służyć jako paliwo w transporcie, zastępując szybko wyczerpującą się i drożejącą ropę. Nic więc dziwnego, że w obliczu widma kryzysów gospodarczego i demograficznego rząd Polski potraktował wizję obfitych złóż gazu ziemnego jak mannę z nieba i postanowił uczynić z nas drugą Norwegię. Plusy eksploatacji są liczne. Nie ma jednak róży bez kolców.   W miarę jak mieszkańcy krajów rozwijających bogacą się i naśladują zachodni sposób życia – kupują samochody, klimatyzację, telewizory i wycieczki lotnicze – rośnie zapotrzebowanie na energię. Zaspokojenie tej potrzeby staje się coraz trudniejsze, szczegó...
Miejsca

Gliwice. Na skrzyżowaniu autostrad

Gliwice są jednym z czternastu miast Górnego Śląska i Zagłębia, wchodzących w skład Metropolii „Silesia”. Hasło promocyjne miasta: „Gliwice. Stare Miasto. Nowy Świat” w pełni oddaje harmonijne połączenie jego wielowiekowej historii i kultury z polityką nowoczesnego rozwoju gospodarczego, naukowego, edukacyjnego oraz kulturalnego. Stare Miasto Gliwice są jednym z największych i zarazem najstarszych miast Górnego Śląska. Miasto powstało w XIII wieku na przecięciu dawnych szlaków handlowych. Średniowieczny rodowód sprawił, że Gliwice zachowały historyczny układ urbanistyczny Starówki, a późniejszy dynamiczny rozwój przemysłu przyczynił się do niepowtarzalnej aranżacji przestrzeni miasta. W Gliwicach zachwycają liczne zabytki i malownicze zaułki. Rynek, centralny punkt miasta, to ulubione m...
Biznes, Pozostałe

Zapraszam do Bogdanki

Business&Beauty rozmawia z Mirosławem Tarasem, Prezesem Zarządu kopalni Bogdanka S.A., położonej w basenie lubelskich złóż węgla, o przyszłości energetyki opartej na węglu, miejscu kopalni w regionie oraz strategii działań i rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu.   Agnieszka Drwal: Spośród wielu polskich kopalni Bogdanka jest jedną z nielicznych przynoszących zyski. Na czym polega jej wyjątkowość? Jak duże znaczenie w tej kwestii ma uzyskana przed laty niezależność od struktur śląskiego górnictwa? Mirosław Taras: Możemy pochwalić się rzeczywiście tym, że Bogdanka jest trwale rentowną kopalnią już od połowy lat 90. Byliśmy wówczas pozostawieni sami sobie. Musieliśmy tak zrestrukturyzować spółkę, żeby sprostać realiom rynkowym. I to się udało. Pod tym względem oddalenie od...
Business&Beauty Magazyn