ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: informatyka

Biznes, Pozostałe

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

W październiku ub.r. Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie* przeprowadziło debatę pt. "Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni". W dyskusji panelowej wzięli udział m.in.: prof. Jerzy Gawinecki (Wojskowa Akademia Techniczna), płk Piotr Januszewicz (Sztab Generalny Wojska Polskiego), dr Krzysztof Liedel (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), dr Krzysztof Różanowski (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki), dr Ryszard Szpyra (Akademia Obrony Narodowej). Debatę poprowadził prof. Piotr Sienkiewicz z Akademii Obrony Narodowej.   BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI REKOMENDACJE STOWARZYSZENIA EURO-ATLANTYCKIEGO Tezy Postęp w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) przyniósł rozwój społeczeństwa informacyjnego i nowy wymiar działania – cyberprzestrzeń. Na początku lat 90. ub. wieku cyberprze...
Business&Beauty Magazyn