ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: Marcin Niewęgłowski

Trendy, Trendy/Inne

Wiosna przemysłów kreatywnych

Odpowiadają za 2,5% PKB Polski. To wartość szacowana na 27,5 miliarda złotych, zbliżona do tej, którą co roku generuje rodzime górnictwo. Ponadto ten sektor uważany jest za koło zamachowe polskiego eksportu. Mowa o creative industries – przemysłach kreatywnych.   Są uważane za jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów we współczesnej gospodarce. W Holandii na ich określenie używa się sformułowania “copyright industries” (przemysły oparte na działalności intelektualnej), z kolei w USA – terminu “przemysły informacyjne”. Często pojęciu “przemysły kreatywne” towarzyszy sformułowanie “przemysły kultury”. W Niemczech utożsamia się go z sektorem kreatywnym. Ale generalnie rzecz ujmując, przemysły kultury to podmioty (prywatne, publiczne, pozarządowe), które swoją działaln...
Business&Beauty Magazyn