ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: Marcin Ratajczak

Biznes, Ekonomia i Prawo

Obrót gruntami – przełomowe orzeczenie NSA

Sprzedaż i zakup gruntów są niezwykle istotnymi czynnościami w obrocie gospodarczym. Dlatego tak istotne znaczenie ma wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów, który został ogłoszony w styczniu 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 17 stycznia 2011 r. (sygn. I FPS 8/10), wydał przełomowe orzeczenie w sprawie kwalifikacji podatkowej nieruchomości niezabudowanych. Sędziowie orzekli bowiem, iż dla ustalenia przeznaczenia sprzedawanej nieruchomości gruntowej (jeżeli nie ma dla niej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy) istotne znaczenie ma aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków. Aby zrozumieć istotę orzeczenia, konieczna jest znajomość zasad opodatkowania transakcji sprzedaży gruntów pod...
Business&Beauty Magazyn