ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: Mariola Stańczyk-Chlebiej

Biznes, Inwestycje

Finansowanie kultury w polityce Unii Europejskiej

Jak powiedziała szwedzka pisarka, laureatka Nagrody Nobla, Selma Lagerlöf: „Kultura jest tym, co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś. Kultura jest jednym z fundamentów cywilizacji”.   Zagadnienie kultury w polityce Unii Europejskiej winno być analizowane poprzez pryzmat wszystkich państw w niej partycypujących, ale również jako wspólne dziedzictwo. Uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych w ramach unijnej polityki kulturalnej pozwala na osiągnięcie wielu zróżnicowanych korzyści. Działania wspierające kulturę w UE są bowiem skierowane także na poprawę konkurencyjności gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, promowanie interesów politycznych państw uczestniczących w programach wsparcia. Z tego względu polityka kulturalna w UE powinna być traktowana nie tylk...
Business&Beauty Magazyn