ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: ochrona wizerunku

Biznes, Ekonomia i Prawo

Ochrona dóbr osobistych

W czasach rosnącego znaczenia mediów, które oferują skondensowany, a jednocześnie sensacyjny i tym samym przyciągający przekaz, problem ochrony dóbr osobistych nabiera szczególnego znaczenia. To właśnie w prasie, telewizji czy internecie najczęściej dokonuje się naruszeń tych nierozerwalnie związanych z człowiekiem wartości. (więcej…)
Business&Beauty Magazyn