ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: profesjonalizm

Biznes, Szkolenia

Do źródeł profesjonalizmu

Słowo profesjonalizm otacza nas i towarzyszy we wszystkich dziedzinach życia. Szczególnie ważny jest w świecie biznesu i właśnie z biznesem jako kontrolującym stosunki pracy i posiadającym pewną władzę społeczną, jest najczęściej kojarzony. Aby odnaleźć prawdziwe znaczenie profesjonalizmu, należy zastanowić się zarówno nad jego znaczeniem językowym, jak i symbolicznym. Według systemu semiotycznego Rolanda Barthesa, badaniu podlegają tu trzy elementy: element znaczący, element znaczony i znak. Znakiem jest oczywiście „profesjonalizm”. Dalszymi elementami interpretatywnymi tego znaku jest rozróżnienie na dwie kategorie terminów: denotatywne (odpowiadające elementowi znaczącemu) i konotatywne (odpowiadające elementowi znaczonemu). Terminy denotatywne oznaczają, że pojęcie zostało zdefiniowa...
Business&Beauty Magazyn