ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: Raciąż

Miejsca

Małe miasto dużych szans

Liczący 4700 mieszkańców Raciąż położony jest w województwie mazowieckim, przy drodze krajowej nr 60, w odległości 90 km od Warszawy. Co prawda historia miasta liczy niemal tysiąc lat, jednak nie osiągnęło ono takiego stopnia rozwoju demograficznego, jak inne ośrodki miejskie na północnym Mazowszu. W ostatnich kilku latach pojawiły się jednak nowe możliwości dla Raciąża. Ich przyczyną stała się budowa obwodnicy miasta, o długości ok. 5 km, na drodze krajowej nr 60. Decyzje o jej budowie zapadły w wyniku wspólnych wysiłków władz miasta i jego mieszkańców, przy wsparciu mediów i parlamentarzystów. 18 lutego 2008 r. wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Inwestor to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast generalnym wykonawcą była firma Bud...
Business&Beauty Magazyn