ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: Robert Hejzner

Biznes, Pozostałe

Polisa dla członków zarządu

Ubezpieczenia D&O (Directors and Officers), czyli odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, pojawiły się w Stanach Zjednoczonych już w latach 30. ubiegłego stulecia, jako odpowiedź na roszczenia akcjonariuszy wobec władz bankrutujących wówczas z powodu kryzysu spółek. Od tego czasu polisy tego typu stały się bardzo powszechne w krajach zachodnich. Również na polskim rynku wzrasta od kilku lat zainteresowanie ubezpieczeniami chroniącymi członków zarządu spółek przed finansowymi konsekwencjami błędów w zarządzaniu firmą. Informacje o kierowanych roszczeniach, jak i spektakularnych odszkodowaniach z tego tytułu, są silnie nagłaśniane przez media. Ta sytuacja nie pozostaje bez wpływu na podniesienie świadomości ubezpieczeniowej w kontekście możliwości dochodzenia roszczeń przez wszyst...
Business&Beauty Magazyn