ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: ruch Maitri

Biznes, Razem dla innych

Adopcja Serca w Polsce

Z Anetą Skaskiewicz, wiceprezes warszawskiego ośrodka Ruchu Maitri (zarejestrowanego pod nazwą Stowarzyszenie Wymiany i Pojednania), rozmawia Serafina Ogończyk-Mąkowska. Adopcja Serca to znana w świecie od lat idea pomocy dzieciom bardzo ubogim, które ze względów ekonomicznych nie mogą uczęszczać do szkoły w krajach, gdzie szkolnictwo jest odpłatne. Celem programu jest umożliwienie dziecku dostępu do edukacji, uzyskanie wykształcenia choćby na poziomie podstawowym, zdobycie zawodu. Adopcja Serca nie jest adopcją w sensie formalnym, ale programem pomocy, który można nazwać „adopcją na odległość”, gdyż zakłada wsparcie dziecka w jego rodzimym środowisku. Spośród wielu programów pomocowych wyróżnia ją brak anonimowości i wielopłaszczyznowość pomocy. Darczyńca pomaga konkretnemu dziecku, zna...
Business&Beauty Magazyn