ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: SEA

Biznes, Pozostałe

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski

W listopadzie ub. roku, pod auspicjami Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, odbyła się debata pt. „Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski”, na której oceniono propozycje rozwiązań dla polskiej elektroenergetyki w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego i politycznego Polski. Wzięli w niej udział m.in.: prof. Maciej Chorowski (Politechnika Wrocławska), Maciej Owczarek (prezes ENEA), Piotr Serafin (Komisja Europejska), Marek Woszczyk (prezes Urzędu Regulacji Energetyki). Wnioski z debaty zostały ujęte w dokumencie "Raport nt. bezpieczeństwa elektroenergetycznego" (który przedstawiamy poniżej) i przesłane do prezydenta RP, premiera i marszałka sejmu.   Rekomendacje Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego dotyczące bezpieczeństwa elektroenergetycznego   Kluczowe wnioski   1)  ...
Biznes, Pozostałe

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

W październiku ub.r. Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie* przeprowadziło debatę pt. "Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni". W dyskusji panelowej wzięli udział m.in.: prof. Jerzy Gawinecki (Wojskowa Akademia Techniczna), płk Piotr Januszewicz (Sztab Generalny Wojska Polskiego), dr Krzysztof Liedel (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), dr Krzysztof Różanowski (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki), dr Ryszard Szpyra (Akademia Obrony Narodowej). Debatę poprowadził prof. Piotr Sienkiewicz z Akademii Obrony Narodowej.   BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI REKOMENDACJE STOWARZYSZENIA EURO-ATLANTYCKIEGO Tezy Postęp w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) przyniósł rozwój społeczeństwa informacyjnego i nowy wymiar działania – cyberprzestrzeń. Na początku lat 90. ub. wieku cyberprze...
Business&Beauty Magazyn