ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: wolontariat

Wolontariacki paradoks
Alfabet menedżera, Biznes

Wolontariacki paradoks

Pracownik angażujący się w wolontariat pracowniczy zyskuje na wartości. Wolontariusz wykazujący się doświadczeniem spoza biznesu w trakcie poszukiwania pracy wcale nie ma większych szans na jej znalezienie. Taki paradoks. Do tego, aby zostali wolontariuszami, zachęca się uczniów już z gimnazjów. Pokazuje się, jak wiele mogą zrobić dobrego, nauczyć się, przeżyć. I co potem? Potem przychodzi czas poszukiwania pracy i okazuje się – bardzo często – że pracownicy działu HR wcale nie doceniają wiedzy, doświadczenia i umiejętności młodego człowieka, które zdobył w jakiejś organizacji pozarządowej. Jednocześnie prezesi i dyrektorzy firm starają się zachęcać swoich podwładnych do tego, by angażowali swój czas i umiejętności właśnie jako wolontariusze, w ten sposób się rozwijali, stawali się bar...
Biznes, Razem dla innych

E-wolontariat ma ogromną przyszłość

Druga część rozmowy z Pawłem Łukasiakiem   Paweł Łukasiak jest prezesem Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii, współtwórcą takich kampanii społecznych, jak: "Dobroczyńca Roku", "Vademecum dobroczyńcy", "Gwiazdy dobroczynności", "100% z 1%". Współtworzył również Fundację Dobra Sieć (www.e-wolontariat.pl, www.mojestypendium.pl).   Aleksandra Bartelska: Obszar działania fundacji i stowarzyszenia jest ogromnie szeroki. W tej części rozmowy chciałabym porozmawiać o programach powiązanych z nowymi technologiami. Paweł Łukasiak: Jeden program to [obecny] Europejski Rok Wolontariatu. Bardzo cieszymy się z tego, że w Komisji Europejskiej ogłoszono konkurs na wsparcie flagowych projektów promujących wolontariat. Na Polskę przypadały maksymalnie dwie dotacje, a jedną z nich wygra...
Biznes, Razem dla innych

Pracować, zarządzać, być wolontariuszem

Rozmowa z Pawłem Łukasiakiem, prezesem Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ekspertem w dziedzinie fundraisingu, CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu; corporate social responsibility) i CCI (społecznego zaangażowania biznesu; corporate community investment), twórcą projektów CSR i CCI dla największych firm w Polsce, współtwórcą takich kampanii społecznych jak: „Dobroczyńca Roku”, „Vademecum dobroczyńcy”, „Gwiazdy Dobroczynności”, „100% z 1%”. Konsekwentnie dąży do stworzenia platformy współpracy między polskim biznesem a społeczeństwem obywatelskim. Jest to pierwsza część wywiadu przeprowadzonego 18 maja 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w Warszawie.   Aleksandra Bartelska: Zanim przejdziemy do tematu wolontariatu w miej...
Business&Beauty Magazyn