ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: Zbigniew Kruger

Biznes, Ekonomia i Prawo

Miliony za oblanie kawą w McDonald’s

Odszkodowania w amerykańskich procesach cywilnych   Amerykański system prawny w zakresie zasądzonych odszkodowań widziany jest często przez pryzmat holywoodzkich filmów, seriali i związanych z nimi uproszczeń. Uproszczeń, wokół których narosło wiele mitów. Warto się zastanowić, jak niektóre sprawy wyglądają w rzeczywistości. Jedną ze spraw będących przedmiotem wielu mitów i niedomówień był przypadek klientki sieci restauracji McDonald's, która w związku z tym, że oblała się serwowaną w jednej z restauracji kawą, miała domagać się (i otrzymać) odszkodowania sięgającego milionów dolarów. Jak było naprawdę, czy przypadek ten jest reprezentatywny dla amerykańskiej praktyki odszkodowawczej? W sprawie Liebeck v. McDonald's Restaurants (1994) powódka, siedemdziesięciodziewięcioletnia mi...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Producent filmowy – twórca czy inwestor?

Gdyby spytać przeciętnego miłośnika kina, kto był twórcą filmu „Przeminęło z wiatrem”, najprawdopodobniej odpowiedziałby, że David O. Selznick. Także plakaty, jak i napisy w czołówce filmu, wymieniają jego nazwisko obok tytułu: David O. Selznick’s, „Gone with the Wind”. To właśnie Selznick, producent, a nie Victor Fleming, reżyser, postrzegany jest jako twórca tego epokowego dzieła. To producenci odbierają nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej w najważniejszej kategorii – za najlepszy film, a dla reżysera przewidziana jest osobna kategoria. Współcześnie znaczenie indywidualnych producentów nie jest już takie, jak za czasów Selznicka, a przemysł rozrywkowy oparty jest coraz bardziej o wielkie studia filmowe. Pomimo to nikt nie neguje wagi producenta dla powstawania filmu, jego twórczego w...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Outsourcing IT w Indiach

 Korzyści i niebezpieczeństwa Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki w Indiach jest branża IT. Oprócz rozwoju własnych przedsięwzięć i projektów technologicznych, Indie stały się ważnym krajem docelowym dla outsourcingu IT. Outsourcing oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych (ang. outside resource using) do wykonywania zadań niezwiązanych z podstawową działalnością firmy, w celu umożliwienia skupienia zasobów przedsiębiorstwa na jego podstawowej działalności. Jednym z najpopularniejszych obszarów działania przedsiębiorstwa, w których stosowany jest outsourcing, jest branża technologii informacyjnej (IT). Indie, jako kraj docelowy outsourcingu IT, zwanego także offshoringiem (outsourcing zasobów, usług lub produkcji do innego kraju) zyskały na popularności ...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Walka z wiatrakami

czyli kilka uwag o projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych staje się już nie tylko potrzebą, ale także koniecznością. Oczekiwania wobec ustawodawcy odnośnie stworzenia nowoczesnych i przyjaznych ram prawnych dla wytwarzania i sprzedaży energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i związanych z tym inwestycji były duże. Czy ustawodawca je spełnił? W świetle przygotowywanego w Ministerstwie Gospodarki projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (a w zasadzie całego pakietu ustaw energetycznych, gdyż oprócz ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowywane są także: ustawa – Prawo gazowe oraz duża nowelizacja Prawa energetycznego) trudno oprzeć się wrażeniu, że ustawodawcy nie uda się sprostać tym wysokim oczekiwaniom, a skutki pro...
Biznes, Ekonomia i Prawo

Nowe prawo transportowe

Nowe wyzwania dla przedsiębiorców 4 grudnia 2011 r. weszły w życie trzy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczące zasad i warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych oraz zasad dostępu do rynku usług autokarowych i autobusowych, tworzące tzw. „pakiet transportowy"1. Nowa regulacja ustanawia wspólne dla krajów Unii Europejskiej zasady podejmowania i wykonywania zawodu przewoźnika, do wykonywania którego konieczne będzie uzyskanie zezwolenia, po spełnieniu kryteriów w zakresie siedziby, kompetencji zawodowych, zdolności finansowej i dobrej reputacji. O ile intencje, jakimi kierował się ustawodawca wspólnotowy uchwalając nowe regulacje, są niewątpliwie słuszne, to sposób ich wprowadzenia i wykonania na te...
Business&Beauty Magazyn