ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Partnerzy

Biznes, Partnerzy, Patronat, Pozostałe

Europejskie Forum Właścicielek Firm

Obraz biznesu w Polsce nasycony jest jeszcze ciągle pejoratywnym ładunkiem. Wciąż pokutuje przekonanie, że przedsiębiorca to "złodziej", "wyzyskiwacz", "człowiek pazerny, nieuczciwy, kradnący pierwszy milion"… Słowo businesswoman ma, podobnie jak słowo przedsiębiorca, wciąż, niestety, złe konotacje. Na szczęście ten obraz się zmienia. Społeczeństwo dorasta, staje się bardziej światłe, światowe, zaczyna dostrzegać, że przedsiębiorcy to ludzie dzięki, którym zarabiają pieniądze, dzięki którym budżet państwa ma wpływy. Że to ludzie pracowici i odważni, godni szacunku. Misją Europejskiego Forum Właścicielek Firm jest zbudowanie kobiecego środowiska będącego wzorcem etycznym i biznesowym dla przyszłych pokoleń. Do Loży Kobiet Wybitnych EFWF należą: Teresa Rosati, Krystyna Prońko, Janina Ochoj...
Partnerzy

Business Centre Club

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju ...
Partnerzy

Europejskie Forum Właścicielek Firm

Cele Stowarzyszenia: Pomoc w rozwoju firm, których właścicielkami są kobiety Budowa prestiżu środowiska właścicielek firm Ochrona praw kobiet Promowanie Kobiet Wybitnych Udzielanie pomocy kobietom Stworzenie bezpieczeństwa zawodowego kobiet Wymiana doświadczeń i pomoc w dostosowaniu firm do wymogów UE Stowarzyszenie cele swe realizuje w szczególności poprzez: Współpracę z osobami, instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami w kraju i za granicą. Działalność edukacyjną, informacyjną, kulturalną i rekreacyjną. Popularyzowanie przedsiębiorczości kobiet Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy zawodowej i prywatnej. Propagowanie zasad etycznych i moralnych w życiu społecznym i gospodarczym. Współpracę biznesową i kulturalną kobiet w kraju i zagranicą Reprezentowanie interesów biznesu...
Partnerzy, Patronat

Szkoła EuroLiderek

Powstaje pierwsza w Polsce Szkoła EuroLiderek (SEL), czyli studia podyplomowe adresowane wyłącznie do kobiet, które chcą wzmocnić swoją aktywność społeczno-zawodową. Miejsce wśród słuchaczek SEL znajdą zarówno menadżerki dużych firm, jak i działaczki społecze, dla których organizatorzy studiów przewidzieli stypendia. Pomysłodawcami i organizatorami tego nowatorskiego projektu edukacyjnego są Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University. Program SEL oprócz wiedzy merytorycznej z obszaru: ekonomii, finansów, marketingu, zarządzania, socjologii i psychologii społecznej obejmuje również praktyczne zajęcia z zakresu psychologii przywództwa, etyki oraz autoprezentacji czy emisji głosu. W ramach studiów przewidziane są także praktyki i st...
Business&Beauty Magazyn