ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Redakcja

Redaktor naczelna: Serafina Ogończyk-Mąkowska

Zespół redakcyjny: Aleksandra Bartelska, Maria Betleja, Agata Rzędowska.

Współpraca: Laura Bakalarska, Ewa Henry, Marek Goliszewski, Agnieszka Krool, Jarosław Kolasiński, Zbigniew Krüger, Klaudiusz Madeja, Zbigniew Mendel, Elżbieta Olechowska, Mariusz Patrowicz, Marcin Popkiewicz, Sandra Rakiej, Jerzy Rzędowski, Tomasz Włodarczyk, Joanna Wysoczyńska

Ilustracje: Ewa Henry, Ewa Skwierczyńska-Nowak, Agnieszka Słowińska, Daniela Ogończyk-Mąkowska

 

Business&Beauty Magazyn