ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Serafina Ogończyk-Mąkowska, rozpoznająca sprawy w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej rozpoczęła powakacyjne posiedzenia sądu. Sąd Arbitrażowy powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych.

Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce.

Business&Beauty Magazyn