ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: Joanna Michalska

Alfabet menedżera, Biznes

Feedback wobec czterech pokoleń w firmie

Udzielanie podwładnemu informacji zwrotnej (czyli feedbacku) o jakości wykonywanej przez niego pracy jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania pracownikami. Skuteczny feedback musi mieć te same cechy, co skuteczna komunikacja: jego forma i treść muszą być dostosowane do odbiorcy.   Czym jest feedback?  Istota informacji zwrotnej polega na uświadomieniu pracownikowi, które z jego dokonań osiągnęło oczekiwany poziom i powinno być w przyszłości powtarzane lub na poinformowaniu pracownika, co w jego pracy było poniżej wymaganego standardu i omówieniu z nim postępowania, które pozwoli na poprawę jakości pracy. Warto wskazać na istotne funkcje, jakie feedback pełni w zarządzaniu pracownikami:   Wpływa na utrzymanie i poprawę wyników: im szybciej błędna postawa pracownika zostani...
Zmiana jest już w planach
Beauty, Psychologia

Zmiana jest już w planach

Jeszcze kilkanaście lat temu uważano, że dla wzorowej realizacji każdego przedsięwzięcia opracowany plan musi być bezwzględnie respektowany. Zalecano, by każde działanie było starannie obmyślone, a jego wykonawca postępował terminowo i wyłącznie zgodnie określonymi wcześniej etapami działania. Powyższe zalecenia dotyczyły także życia prywatnego, choćby wyboru kierunku studiów. Na tę decyzję dorosłego już człowieka wpływała rodzina. Gdy chciał on zmienić kierunek w trakcie studiów, spotykał się z oburzeniem, nawet potępieniem ze strony bliskich. Gdy dzisiejszy student lub studentka dokonuje takiej zmiany, nie wywołuje tak impulsywnych reakcji otoczenia. W pracy zawodowej odstąpienie od realizacji projektu było pojmowane w kategoriach klęski, dziś nie ma już takiego wymiaru. Żyjemy w czas...
Beauty, Zdrowie i Uroda

Zrównoważone życie menedżera

 „To, co najważniejsze, nie może pozostać na łasce tego, co mniej ważne” Goethe   Rosnące tempo zmian, konkurencja, wymuszają na nas zaangażowanie coraz to większej ilości czasu i sił do osiągania sukcesów zawodowych. Na życie prywatne brakuje nam energii. Osoby aktywne zawodowo żyją w ubóstwie czasu i swobody, a jakość pełnionych ról związanych z rodzicielstwem czy małżeństwem sukcesywnie spada. Jak zatem postępować, by pogodzić naturalne potrzeby człowieka: samorealizacji, posiadania rodziny i pracy? Przecież ceną za dobrą pozycję zawodową nie musi być niska jakość życia.   Praca: Żyjemy w niezwykle burzliwych czasach. By utrzymać swoją pozycję w pracy, nie wystarczy już wykonywanie obowiązków służbowych na wysokim poziomie, nieustannie trzeba aktualizować wiedzę. Dynamiczn...
Biznes, Podróże biznesowe

Interesy w Niemczech

Minął już kwartał od uwolnienia dla naszych rodaków rynku pracy w Niemczech. Jak nowa rzeczywistość wpłynęła na aktywność zawodową i gospodarczą Polaków u naszych zachodnich sąsiadów? Jak się przygotować szukając pracy lub współpracy gospodarczej na terenie Niemiec? Na te pytania odpowie Małgorzata Trzciński – właścicielka firmy Centrum Polskich Firm w Hamburgu-Barsbuettel. Joanna Michalska: Poprosiłam cię o rozmowę, bo z pewnością nie tylko dysponujesz obserwacjami o zmianach, jakie w ostatnim czasie zaszły w Niemczech w zakresie możliwości zawodowych i gospodarczych Polaków, lecz także przekażesz nam wskazówki, jak przygotować się do poszukiwań pracy w RFN. Małgorzata Trzciński: Jestem w Niemczech od 21 lat i od ponad 12 lat prowadzę firmę zajmującą się głównie doradztwem ds. ochrony ś...
Alfabet menedżera, Biznes

Zastosowanie e-learningu w szkoleniach

E-learning jest chętnie wykorzystywany w kształceniu akademickim, w dydaktyce szkolnej. Coraz częściej używany jest również przez pracodawców jako narzędzie wspierające rozwój kompetencji i wiedzy pracowników. Czym zatem jest e-learning i czemu zawdzięcza swoją popularność w edukacji pracowników? „E-learning to forma nauczania online” – to jedna w wielu poprawnych definicji. Wszystkie liczne charakterystyki e-learningu sprowadzają się do uznania go za technikę szkoleniową wykorzystującą wszelkie dostępne media elektroniczne, takie jak: internet, intranet, extranet. W mojej opinii e-learning jest po części edukacyjną odpowiedzią na ideologię współczesnego, netokratycznego społeczeństwa na wszechobecną informatyzację i szalony postęp technologiczny. Większość pracujących należy do „pokoleni...
Alfabet menedżera, Biznes

Rola mentora w czasie stażu

Okres przeznaczony na realizację zadań stażowych jest niezwykle krótki, zważywszy że w odniesieniu do pracowników etatowych czas na ich pełną adaptację i wdrożenie do pracy szacuje się średnio na około pół roku. Dlatego też niebagatelną rolę dla powodzenia stażu odgrywają właściwa konstrukcja jego programu i dobór odpowiedniej osoby na opiekuna stażysty. Czas trwania stażu studenckiego waha się zazwyczaj w przedziale od trzech miesięcy do roku. W tym czasie oczekuje się, że stażysta: – zapozna się z ogólnymi zasadami funkcjonowania firmy i jej otoczeniem rynkowym, – uczestniczyć będzie w pracy tych wydziałów, których działalność zgodna jest z jego zainteresowaniami i zdobywanym wykształceniem, i wreszcie, że: – będzie samodzielnie wykonywać niektóre prace. W opracowanym programie stażu ...
Business&Beauty Magazyn