ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: Jerzy Wawro

Biznes, Pozostałe

Synergia i zaufanie

Wprowadzenie do tematyki klastrów gospodarczych   Klastry gospodarcze wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że pojawiły się pieniądze na ich wsparcie. Klastry pozwalają na efektywne kształtowanie polityki gospodarczej. Synergia jako nagroda za zaufanie Zgodnie z powszechnie używaną definicją, klaster to grupa położonych blisko siebie przedsiębiorstw z jednej lub kilku pokrewnych branż, które równocześnie ze sobą konkurują i współpracują. Przypadki współdziałania konkurujących ze sobą na co dzień przedsiębiorstw są znane od dawna. Przykładem mogą być konsorcja zawiązywane w celu realizacji większych przedsięwzięć. Współdziałanie w klastrach ma trwalszy charakter i wiąże się z wyborem wspólnej strategii rozwoju. Zamiast rozbudowy struktur przedsi...
Business&Beauty Magazyn