ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: podatki

Biznes, Ekonomia i Prawo

Zmiany w podatkach AD 2014

I. Polska w rankingu Banku Światowego Doing Business 2014 W rankingu Banku Światowego, w klasyfikacji ogólnej, Polska odnotowała awans w zakresie warunków prowadzenia działalności biznesowej, jednak w obszarze podatków nastąpił wyraźny regres (w tym roku Polska zajęła 113 miejsce, na 189 państw ocenianych w rankingu, natomiast w ubiegłym roku zajmowała 104 miejsce). Zmiany w podatkach, które będą obowiązywać od nowego roku raczej pozycji Polski w światowych rankingach nie polepszą. II. Zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2014 1.  Podatek od towarów i usług. Zmienione terminy wystawiania faktur VAT. Aktualnie faktury należy wystawiać nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Od 1 stycznia 2014 r. co do zasady faktury będą musiały być wystawiane nie później ni...
Business&Beauty Magazyn