ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: postulaty

Biznes, Pozostałe

Postulaty BCC na prezydencję Polski w Radzie UE

Polska objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Dokładnie po siedmiu latach i dwóch miesiącach od przystąpienia do Wspólnoty będziemy, przynajmniej formalnie, trzymali jej stery. Jaki jest bilans tych lat, staraliśmy się podsumować w siedmiu komentarzach przygotowanych przez członków Monitorującego Komitetu BCC – wybitnych ekspertów, profesorów, b. ministrów. Teraz nadszedł czas na spojrzenie w przyszłość i określenie wyzwań, jakie czekają nas w najbliższych miesiącach i kolejnych latach. Na Polsce, obejmującej prezydencję w Radzie UE, spoczywa ogromny ciężar. Obok oczywistych działań na rzecz realizacji unijnych pryncypiów jednolitego rynku: swobodnej wymiany dóbr, usług, przepływu osób i pieniędzy w obszarze UE oraz harmonizacji przepisów wzmacniających konkurencyjność Europy – b...
Business&Beauty Magazyn