ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: przemysł kreatywny

Biznes, Pozostałe

Policzyć przemysł kreatywny

We współczesnej, zglobalizowanej gospodarce bycie konkurencyjnym jest z jednej strony najbardziej pożądaną wartością, z drugiej zaś jest trudniejsze niż kiedykolwiek, właśnie przez jej globalny charakter. Produkt czy usługa dostarczone na rynek, aby znaleźć odbiorców, coraz częściej oprócz konkurencyjnej ceny oraz dobrej jakości, muszą oferować konsumentowi jakąś dodatkową wartość. Ta jest generowana m.in. poprzez innowacyjne podejście do takich zagadnień, jak: obsługa klienta, rozwój marki, nowe formy organizacji pracy, czy opracowanie nowego designu produktu. Od współczesnego produktu czy usługi oczekuje się tego, że nas zaskoczy czymś nowym, zaoferuje coś, czego jeszcze nie znamy, będzie oddziaływał na nasze emocje i pozwoli nam się z nim identyfikować. Tym, co wiedzie prym we współczes...
Business&Beauty Magazyn