ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: wolontariat pracowniczy

Wolontariacki paradoks
Alfabet menedżera, Biznes

Wolontariacki paradoks

Pracownik angażujący się w wolontariat pracowniczy zyskuje na wartości. Wolontariusz wykazujący się doświadczeniem spoza biznesu w trakcie poszukiwania pracy wcale nie ma większych szans na jej znalezienie. Taki paradoks. Do tego, aby zostali wolontariuszami, zachęca się uczniów już z gimnazjów. Pokazuje się, jak wiele mogą zrobić dobrego, nauczyć się, przeżyć. I co potem? Potem przychodzi czas poszukiwania pracy i okazuje się – bardzo często – że pracownicy działu HR wcale nie doceniają wiedzy, doświadczenia i umiejętności młodego człowieka, które zdobył w jakiejś organizacji pozarządowej. Jednocześnie prezesi i dyrektorzy firm starają się zachęcać swoich podwładnych do tego, by angażowali swój czas i umiejętności właśnie jako wolontariusze, w ten sposób się rozwijali, stawali się bar...
Business&Beauty Magazyn