ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: Zbigniew Mendel

Alfabet menedżera, Biznes

Kryzys komunikacji a komunikacja w kryzysie

Negatywne wydarzenia społeczne, polityczne i ekonomiczne, w jakie obfituje nasza rzeczywistość, mają jeszcze jeden wymiar – szeroko pojętą zapaść w komunikacji. Umiejętność zapewnienia właściwej, drożnej i wydolnej komunikacji, szybkiego dotarcia do adresata – odbiorcy informacji (grupy docelowej), zdolność do adekwatnej oceny nastrojów w płaszczyźnie społecznej, politycznej oraz biznesowo-konsumenckiej to kluczowy czynnik powodzenia, zwłaszcza w sytuacjach o nadzwyczajnym charakterze. Zdolność do optymalnej komunikacji w rozumieniu jakości i zawartości przekazu staje się dziś wyróżnikiem każdej organizacji, także organizacji biznesowej. Docenienie roli i znaczenia komunikacji w życiu gospodarczym to najczęściej konsekwencja wystąpienia sytuacji kryzysowej, wymagającej natychmiastowego k...
Biznes, Inwestycje

Jak korzystnie kupić firmę

Fuzje i przejęcia (ang. M & A – Mergers and Acquisitions), to istotny i naturalny element działalności gospodarczej. Jedynie w 2010 roku wartość tego rynku w odniesieniu do Polski wyniosła 21 mld euro; zawarto 659 umów, sfinalizowano 569 transakcji1. Z drugiej strony rynek ten, podlegający okresowym wahaniom, wykazuje dużą dynamikę i potencjał wzrostowy na przyszłość. Według badań i szacunków firmy doradczej Grant Thornton International (GTI), do 2013 roku zmiany właścicielskie (wynikające z rozmaitych powodów) nastąpią w co piątym polskim dużym lub średnim przedsiębiorstwie, a nabywającymi będą w równej mierze inwestorzy branżowi (29%), jak i finansowi (29%), choć znaczące będą także przejęcia menedżerskie, dokonywane przez zarządy podmiotów (16%), oraz transakcje przeprowadzane prze...
Alfabet menedżera, Biznes

Budowanie zespołu zarządzającego

Zespół pracowników jest jak orkiestra, a dobry szef niczym dyrygent wie, kto fałszuje, kto gra czysto i stara się, a kto się zbytnio nie wysila Paulo Coelho   Problematyka zasad konstruowania i prawidłowości funkcjonowania zespołu pracowniczego posiada bogatą literaturę i jest bardzo dobrze opracowana w wymiarze teoretycznym. Z tego powodu relacjonowanie stanowisk i koncepcji teoretycznych byłoby działaniem mało pożytecznym. Spójrzmy zatem na omawiane zagadnienie w wymiarze praktycznym. Wszystko zaczyna się od rekrutacji Bez względu na charakter zespołu i jego miejsce w strukturze organizacyjnej firmy, kluczem do sukcesu jest jego odpowiedni dobór i kształt personalny. Kwestia ta odgrywa szczególnie istotną rolę w odniesieniu do zespołów zarządzających przedsiębiorstwem (zarz...
Podróże

Kuchnia francuska, czy kuchnie Francji?

Francja – skądinąd w pełni zasadnie – postrzegana jest jako kraj charakteryzujący się wykwintną, wysublimowaną kuchnią, w którym jedzenie posiłków ma nie tylko wymiar egzystencjalny, ale i głęboko kulturotwórczy. Ta ostatnia rola przypisywana jest przede wszystkim wieczornej, podawanej na ciepło i z zasady obfitej kolacji (le dîner), będącej głównym posiłkiem dnia, a której pora – w zależności od regionu – przypada około godziny 20. Bogactwo regionów Gdy mówimy o francuskiej sztuce kulinarnej, istotne jest jedno zastrzeżenie o ważkich konsekwencjach: kuchnia francuska jest znacząco zróżnicowana wewnętrznie, co najmniej w aspekcie regionalnym. W konsekwencji – ponieważ liczba regionów sięga 22, a różnice w menu są naprawdę istotne – teza o istnieniu pojęcia „kuchnie Francji” zamiast „kuch...
Biznes, Podróże biznesowe

Interesy we Francji

W ciągu ostatnich prawie dwudziestu lat miałem okazję wielokrotnie, formalnie i nieformalnie, uczestniczyć w negocjacjach z francuskimi przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami różnych branż i różnej skali działania, zarówno obecnych od dawna, jak i przygotowujących się dopiero do wejścia na rynek polski. Znajomość francuskiego, estyma do Napoleona, słabość do koniaku, szampana i sera koziego Unikając zbytniego teoretyzowania i dyskusji o akademickim charakterze*, mając świadomość istnienia rozlicznych stereotypów, uważam jednak za zasadną i w pełni uprawnioną tezę o istnieniu różnic kulturowych, rzutujących na kontakty biznesowe z Francuzami oraz na ich powodzenie. Przywołana powyżej znajomość francuskich wyróżników, uniwersalnych symboli, bez wątpienia zwiększa w istotny sposób prawdopodo...
Business&Beauty Magazyn