ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Premier Piechociński wręczy tytuł 'Ambasador Polskiej Gospodarki’ red. Serafinie Ogończyk-Mąkowskiej

23 września 2015 roku o godzinie 15:00 
w Sali „Pod Kopułą” w Ministerstwie Gospodarki, z rąk Premiera Janusza Piechocińskiego, redaktor naczelna magazynu Business&Beauty – Serafina Ogończyk-Mąkowska odbierze tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki.

ambasador_logo
Szanowna Pani Prezes,
z ogromną przyjemnością informuję, że Jury Konkursu
po wnikliwej analizie nadesłanych ankiet przyznało
Pani Firmie tytuł

AMBASADORA POLSKIEJ GOSPODARKI

w kategorii
Partner Firm Zagranicznych

W imieniu własnym i pozostałych członków Jury serdecznie gratuluję
i życzę dalszych sukcesów.

Z wyrazami szacunku,

Grażyna Majcher-Magdziak
Przewodnicząca Jury

Warszawa, 9 września 2015 roku

Business&Beauty Magazyn