ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: budowanie zespołu

Alfabet menedżera, Biznes

Budowanie zespołu zarządzającego

Zespół pracowników jest jak orkiestra, a dobry szef niczym dyrygent wie, kto fałszuje, kto gra czysto i stara się, a kto się zbytnio nie wysila Paulo Coelho   Problematyka zasad konstruowania i prawidłowości funkcjonowania zespołu pracowniczego posiada bogatą literaturę i jest bardzo dobrze opracowana w wymiarze teoretycznym. Z tego powodu relacjonowanie stanowisk i koncepcji teoretycznych byłoby działaniem mało pożytecznym. Spójrzmy zatem na omawiane zagadnienie w wymiarze praktycznym. Wszystko zaczyna się od rekrutacji Bez względu na charakter zespołu i jego miejsce w strukturze organizacyjnej firmy, kluczem do sukcesu jest jego odpowiedni dobór i kształt personalny. Kwestia ta odgrywa szczególnie istotną rolę w odniesieniu do zespołów zarządzających przedsiębiorstwem (zarz...
Alfabet menedżera, Biznes

Spójność zespołu

 komentarz psychologa   Warunkiem sprawnego działania organizacji jest istnienie efektywnego zespołu. Jego rozwój odbywa się jednocześnie na dwóch płaszczyznach: osiągania rezultatów i relacji interpersonalnych. Pierwszy element jest bezpośrednio związany ze zdolnością zespołu do realizacji stawianych przed nim celów. Drugi nawiązuje do tego, w jaki sposób pracuje się z innymi osobami w zespole, jaki panuje w nim klimat i atmosfera. Zarządzanie pracą zespołu jest często utożsamiane tylko z pierwszym z wymienionych elementów. Nic dziwnego. Kto z nas, niosąc odpowiedzialność za wyniki pracy zespołu, nie poświęcałby dużej uwagi kwestiom związanym z efektywnością i osobom nastawionym zadaniowo, sprawnie i szybko wywiązującym się ze swoich obowiązków? Jeśli jednak zespół będzie składał...
Alfabet menedżera, Biznes

Zespół z wizją

Budowanie zespołu odbywa się nie tylko w czasie wyjazdów integracyjnych czy zabaw sportowych. To ciągła obserwacja, wyczuwanie nastrojów pracowników, nakreślanie wizji, szczere informowanie o zmieniających się warunkach, doradztwo. Częste zawirowania nie sprzyjają tworzeniu dalekosiężnych i wzniosłych planów – wtedy członkowie zespołu boją się o „tu i teraz”, o pracę.   Każdy szef, obudzony w nocy, wyrecytuje, że jego priorytetem – prócz wyników – jest budowanie i motywowanie zespołu. Jak? Złośliwi twierdzą, że wyjazdy integracyjne to nowe wcielenie PRL-owskich „grzybobrań”. Zakrapianej imprezy urząd skarbowy nie pozwoli uznać za koszt firmy, więc ukrycie w fakturze za szkolenie wydatków na alkohol jest dla niektórych działów HR większym zmartwieniem, niż dobry program „teambuildin...
Business&Beauty Magazyn