ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: klastry

Biznes, Pozostałe

Dolina Lotnicza jako przykład klastra przemysłowego

Dolina Lotnicza, największy w Polsce klaster przemysłowo-technologiczny, powstał w kwietniu 2003 r. Zrzesza on obecnie 90 przedsiębiorstw produkcyjnych związanych z przemysłem lotniczym, usytuowanych w południowo-wschodniej części Polski. Taka lokalizacja to nie przypadek – pierwsze zakłady lotnicze na tym terenie (w Rzeszowie i Mielcu) powstały w latach 1937-38, w ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Cały obszar działania klastra rozciąga się od Bielska-Białej w województwie śląskim do Świdnika w województwie lubelskim. Region ten cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków kształcenia pilotów, instytucji naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Większość firm zaangażowanych w działania klastra zlokalizowanych jest w województwie ...
Biznes, Pozostałe

Synergia i zaufanie

Wprowadzenie do tematyki klastrów gospodarczych   Klastry gospodarcze wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że pojawiły się pieniądze na ich wsparcie. Klastry pozwalają na efektywne kształtowanie polityki gospodarczej. Synergia jako nagroda za zaufanie Zgodnie z powszechnie używaną definicją, klaster to grupa położonych blisko siebie przedsiębiorstw z jednej lub kilku pokrewnych branż, które równocześnie ze sobą konkurują i współpracują. Przypadki współdziałania konkurujących ze sobą na co dzień przedsiębiorstw są znane od dawna. Przykładem mogą być konsorcja zawiązywane w celu realizacji większych przedsięwzięć. Współdziałanie w klastrach ma trwalszy charakter i wiąże się z wyborem wspólnej strategii rozwoju. Zamiast rozbudowy struktur przedsi...
Biznes, Pozostałe

Policzyć przemysł kreatywny

We współczesnej, zglobalizowanej gospodarce bycie konkurencyjnym jest z jednej strony najbardziej pożądaną wartością, z drugiej zaś jest trudniejsze niż kiedykolwiek, właśnie przez jej globalny charakter. Produkt czy usługa dostarczone na rynek, aby znaleźć odbiorców, coraz częściej oprócz konkurencyjnej ceny oraz dobrej jakości, muszą oferować konsumentowi jakąś dodatkową wartość. Ta jest generowana m.in. poprzez innowacyjne podejście do takich zagadnień, jak: obsługa klienta, rozwój marki, nowe formy organizacji pracy, czy opracowanie nowego designu produktu. Od współczesnego produktu czy usługi oczekuje się tego, że nas zaskoczy czymś nowym, zaoferuje coś, czego jeszcze nie znamy, będzie oddziaływał na nasze emocje i pozwoli nam się z nim identyfikować. Tym, co wiedzie prym we współczes...
Business&Beauty Magazyn