ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: Marta Czepukojć

Biznes, Szkolenia

Coaching odpowiada emigrantom

Coaching jako metoda nastawiona na odkrycie posiadanych talentów oraz rozwój potencjału osobistego i zawodowego staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularny w naszym kraju. Co do jego skuteczności przekonani są w szczególności ci, którzy przeszli przez proces coachingowy i widzą w swoim życiu pożądaną zmianę. Z badań Marioli Czechowskiej-Frączak, coach z Mind Partners – Europejskiej Grupy Mentorów i Coachów Certyfikowanych, i prof. Anny Zalewskiej ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej wynika, że: "(…) osoby, które brały udział w programie coachingowym, pozytywniej myślą o swojej pracy niż ci, którzy w nim nie uczestniczyli. Wzrosło ich zadowolenie z warunków pracy i współpracy z kolegami. Coaching wpłynął również na wyższą ocenę przełożonego, firmy i własnego rozwoju. Badaczki ...
Business&Beauty Magazyn