ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: obywatele do Senatu

Art. Marka Goliszewskiego, Biznes

Unia Prezydentów Miast

"Obywatele do Senatu" Pojawiła się szansa – pytanie brzmi, czy ludzie będą chcieli ją wykorzystać. Prezydent zatwierdził ustawę o wyborach w jednomandatowych okręgach do Senatu. Oznacza to, że kandydować może każdy, nie tylko rekomendowany z listy partyjnej. A my, wyborcy, możemy wybrać tych, których znamy, poważamy, a którzy praktycznie nie mogli dostać się do parlamentu, bo nie byli działaczami partii, których ta wystawia do Sejmu i Senatu, często w imię własnych, partykularnych (czyt. partyjnych) interesów. Jako pierwsi szansę podjęli prezydenci polskich miast z Rafałem Dudkiewiczem (Wrocław), Zygmuntem Frankiewiczem (Gliwice) i Jackiem Majchrowskim (Kraków) na czele, wespół z szefami ogólnopolskich organizacji gospodarczych ze mną i prezesem KIG-u Andrzejem Arendarskim. Zainicjowaliś...
Biznes, Pozostałe

OBYWATELE DO SENATU

Inicjatywy ustawodawcze, które zamierzają podjąć przedstawiciele środowisk gospodarczych w Senacie RP : – ustawa o przekształceniu Senatu w Izbę Samorządową, – ustawa o rozpoczęciu prac nad Umową Społeczną, – ustawa o przekształceniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w samodzielną instytucję uzgadniania interesów między rządem, związkami zawodowymi i pracodawcami, powoływaną i podporządkowaną Sejmowi, – ustawa o zmianie Konstytucji RP umożliwiająca m.in. wprowadzenie waluty euro w Polsce, – ustawa o Senackim Komitecie ds. Odbiurokratyzowania Administracji Państwowej i ograniczeniu liczby przepisów, certyfikatów, koncesji i zezwoleń, – ustawa o zrównoważeniu finansów państwa, – ustawa o obowiązku sporządzania przez rząd rocznego sprawozdania finansowego prezentującego...
Business&Beauty Magazyn