ARCHIWUM Magazynu B&B - zakończył działalność w 2018

Tag: ubezpieczenia

Biznes, Ekonomia i Prawo

Zaniżanie odszkodowań komunikacyjnych

Szalejąca na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych silna konkurencja istniejących i nowo powstających towarzystw ubezpieczeniowych spowodowała, że każde z nich dla pozyskania kurczącej się liczby klientów zaczęło prześcigać się w oferowaniu coraz to tańszych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Roczna składka z tytułu polisy OC spadła nawet do kilkuset złotych. Niestety, niska wartość składki spowodowała, że ubezpieczyciele zaczęli przeznaczać coraz mniejsze fundusze na pokrycie zobowiązań z tytułu powstałych w przyszłości szkód komunikacyjnych. Tego typu polityka doprowadziła nieuchronnie do powszechnego już zjawiska wypłacania poszkodowanym mniejszych niż należne odszkodowań. Nierzadko stanowiących niespełna połowę realnej wartości szkody. W p...
Trzeba się było ubezpieczyć
Biznes, Temat n-ru

Trzeba się było ubezpieczyć

Trzeba się było ubezpieczyć – te słowa premiera Włodzimierza Cimoszewicza wypowiedziane po wielkiej powodzi w 1997 roku przyczyniły się do porażki SLD w wyborach parlamentarnych. Doprowadziły do sytuacji, w której żaden polityk, czy to z opcji rządzącej, czy z opozycji, nie zdobędzie się na podobną deklarację. W ten sposób szkodzi się idei dobrowolnego ubezpieczania własnego majątku od zdarzeń nagłych i nic nie zapowiada, aby miało się to zmienić. Zaryzykuję tezę, że bardziej ucierpią na tym osoby, które nie wykupiły polisy, niż towarzystwa ubezpieczeniowe. Kiedy i w jakim celu powinniśmy ubezpieczać własny majątek? Los bywa przewrotny i w związku z tym nie da się przewidzieć wszystkich potencjalnie możliwych zagrożeń, jakie czyhają na nas i nasz dobytek. Firmy ubezpieczeniowe oferują pak...
Biznes, Pozostałe

Polisa dla członków zarządu

Ubezpieczenia D&O (Directors and Officers), czyli odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, pojawiły się w Stanach Zjednoczonych już w latach 30. ubiegłego stulecia, jako odpowiedź na roszczenia akcjonariuszy wobec władz bankrutujących wówczas z powodu kryzysu spółek. Od tego czasu polisy tego typu stały się bardzo powszechne w krajach zachodnich. Również na polskim rynku wzrasta od kilku lat zainteresowanie ubezpieczeniami chroniącymi członków zarządu spółek przed finansowymi konsekwencjami błędów w zarządzaniu firmą. Informacje o kierowanych roszczeniach, jak i spektakularnych odszkodowaniach z tego tytułu, są silnie nagłaśniane przez media. Ta sytuacja nie pozostaje bez wpływu na podniesienie świadomości ubezpieczeniowej w kontekście możliwości dochodzenia roszczeń przez wszyst...
Business&Beauty Magazyn